Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / december 2015 / Budget 2016 - meerjarenplanning

Budget 2016 - meerjarenplanning

Het budget 2016 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De details...

UITGAVEN – evolutie 2015 - 2019

Toename van de totale uitgaven van € 2,3 mio (= 2,5% per jaar). Dit is een normaal stijgingspercentage, vooral beïnvloed door de stijgende loonkosten (hoge bijdragen pensioenopbouw statutaire personeelsleden). Aflossingen voor leningen blijven heel de periode gelijklopend.

 

 

ONTVANGSTEN – evolutie 2015 - 2019

Toename van het aantal ontvangsten van € 27,8 mio naar € 28,5 mio

Toename van de belastingontvangsten van € 15,2 mio naar € 15,9 mio 

Vermindering van de dividenden van intercommunales van € 2 naar € 1,1 mio

 

Vermindering van de ontvangsten zijn per jaar geschat op ongeveer € 800.000

  • Subsidies voor jeugd, sport, cultuur,… worden afgeschaft en in het Gemeentefonds gegooid. Minderontvangst per jaar = €  50.000
  • Vermindering van de toelage voor gesubsidieerde contractuele medewerkers (5% minder toelage + stoppen van inflatie). Minderontvangst per jaar = €  30.000
  • Schrappen van middelen voor milieu
  • Gedeeltelijke schrapping toelagen monumentenzorg
  • Vermindering van de dividenden van intercommunales
  • Federale bijdrage voor de politie. Minderontvangst per jaar = €   60.000
  • Ontoereikende  financiering voor hulpverleningszone vanuit federale overheid
  • Blijvende stijging pensioenuitgaven (jaarlijks ong. 3,5%)
  • Door tax-shift verminderen de belastingsinkomsten voor de steden en gemeenten vanaf 2017, gemiddeld met 8%. Minderontvangst per jaar =  € 500.000
  • Verhoging van de patronale bijdrage voor contractuele medewerkers met 23,13%

Dit zal voor Eeklo een impact hebben van minimaal € 800.000 minder ontvangsten per jaar, zeker vanaf 2017. Als vanaf 2019 ook de eerste betaling voor het nieuwe sportcomplex dient te gebeuren (= ong. € 750.000), dan is de verklaring voor het dalen van de AUTOFINANCIERINGSMARGE van € 1,9 mio naar € 130.000 duidelijk.

(autofinancieringsmarge: als de exploitatie-ontvangsten verminder worden met de exploitatie-uitgaven (personeelskosten, werkingskosten), is er nog voldoende geld over om de leningen af te lossen – hierin worden de investeringen niet meegerekend. Deze AFM moet eind 2019 positief zijn.)

 

 

INVESTERINGEN 2016

investering 

geraamd bedrag 

Herinrichting Leopoldlaan – Gentsesteenweg 

€ 1.250.000 (+ € 750.000 in 2017) 

Recyclagepark – herinrichting/herlokalisatie 

€ 815.000 

BKO bij nieuwe sportcomplex 

€ 446.000 (in totaal 1,3 mio) 

Afkopen erfpacht Jeneverhuis 

€ 290.000 

Jaarlijks wegenherstel 

€ 600.000 

Heraanleg omgeving Wilgenpark 

€ 400.000 (= 1ste fase) 

Aanleg fietspad Balgerhoeke 

€ 150.000 

Invulling-ontwikkeling Hartwijk 

€ 125.000 (+ € 600.000 in 2017) 

Herindeling begraafplaatsen 

€ 365.000 

Investeringen Hulpverleningszone 

€ 164.000 

RUP Krüger (aankoop rijkswachtkazerne) 

€ 350.000 

 

 


 

INVESTERINGEN 2017-2019:

Renovatie stadhuis (€ 3.900.000), heraanleg Jan Frans Willemsplein (€ 500.000), aanpak stationsomgeving (€ 1.000.000), Sint-Vincentiuskerk (€ 535.000), investeringen Hulpverleningszone (€ 650.000), enkele fasen in heraanleg stadspromenade (€ 4,4 mio).

 

In het meerjarenplan zijn nu € 6,1 mio aan investeringen bijgekomen, wat het totaal tussen 2015 en 2019 op € 33,4 mio investeringen brengt. Hiervoor wordt € 15 mio geleend, wordt er € 14 mio gefinancierd via subsidies, verkopen, enz. Daarnaast wordt € 4,4 mio aan budgettaire reserves aangesproken.

 

 


Zoeken