Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / februari 2015 / Openbaar onderzoek RUP landbouwgebied ten zuiden van E34/N49

Openbaar onderzoek RUP landbouwgebied ten zuiden van E34/N49

Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Eeklo brengt ter algemene kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (R.U.P.)  Landbouwgebied ten zuiden van de R34/N49 zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2015.

 

Het ontwerp van R.U.P. met bijhorende stukken, ligt gedurende de periode van 23 februari 2015 tot en met 23 april 2015 ter inzage op de dienst stedenbouw, Industrielaan 2 te Eeklo en dit iedere werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag eveneens van 14 tot 16 uur.

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden toegezonden aan de GECORO van de stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 

Namens het college van Burgemeester en schepenen, 

 

De Burgemeester

K. Loete

 

 


Zoeken