Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / februari 2015 / bekendmaking milieuvergunning - IVM - 7 februari t.e.m. 9 maart 2015

bekendmaking milieuvergunning - IVM - 7 februari t.e.m. 9 maart 2015

voor het hernieuwen en veranderen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1 - OV I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door O.V. IVM (Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland) gevestigd Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie L, nr(s) 506/C, 511/D, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een huisvuilverbrandingsinstallatie met volgende rubrieken : 

 

 • 2.2.2.f.2 - mechanische behandeling (vermalen) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 900 ton
 • 2.3.4.1.e - opslag en verbranding van niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen: max. 100000 ton/jaar
 • 2.3.4.1.f - opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen: max. 100000 ton/jaar
 • 2.3.9 - installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van ca. 100000 ton/jaar
 • 2.4.2.a - de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van ca. 100000 ton/jaar - 14 ton/uur
 • 3.2.2.a - lozing van 1500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in collectief geoptimaliseerd buitengebied
 • 12.1.2 - elektriciteitsproductie: stoomturbine 8,5 MW en alternator nooddieselgroep 0,6 MW 
 • 12.2.1 - transformatoren: 630 kVA, 800 kVA, 800 kVA, 1000 kVA
 • 12.2.2 - transformatoren: 1250 kVA, 1600 kVA, 1600 kVA, 10000 kVA
 • 15.1.1 - stalplaats voor 5 voertuigen andere dan personenwagens
 • 16.3.1.2 - koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 125,26 kW en compressoren met een totaal vermogen van 407 kW - totale geïnstalleerde drijfkracht: 532,26 kW
 • 16.7.2 - opslag van max. 2300 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten
 • 16.9.c - slow fill aardgasstation met een debiet van 3 Nm³/uur 
 • 17.3.2.2 - opslag van maximaal 200 kg hydrazine 15%
 • 17.3.3.3 - opslag van: 7800 kg natronloog, 7200 kg zoutzuur, 35500 kg ammonia, 1000 kg verdund Glycol (Xn), 60000 kg calciumhydroxide
 • 17.3.6.2.b - mazout in 2 bovengrondse houders: 3000 liter en 20000 liter, afvalolie 400 liter
 • 17.3.7.1 - P4-producten (minerale en hydraulische oliën) totaal 36860 liter
 • 17.3.9.2 - brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen voor diesel
 • 17.4 - opslag van max. 2365 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
 • 29.5.2.1.a - werkplaats met metaalbewerkingsmachines met totaal geïnstalleerde drijfkracht van 8,15 kW
 • 29.5.7.2.a.2 - ontvettafel van 100 liter
 • 31.1.3 - dieselmotor (shredder) 400 kW, dieselmotor (generator): 600 kW, dieselmotor (sprinkler): 2 x 166 kW, dieselmotor voor blusinrichting stortbunker: 36 kW  -  totaal: 884 kW
 • 39.1.3 - stoomgeneratoren: 2 x 20000 liter
 • 39.2.1 - 2 spuitanks van 2000 liter en 2085 liter, 1 lekstoomcondensor van 500 liter, 2 stoombatterijen van elk 1200 liter, 3 condensaatvaten van elk 518 liter, een voorverwarmer condensaat van 1000 liter  -  totaal: 9539 liter
 • 39.2.2 - 1 luchtcondensor van 10000 liter, 1 voedingswatertank van 29000 liter, 1 condensaattank van 6500 liter   - totaal: 45500 liter 
 • 39.5.1 - een stoomturbine met een totaal vermogen van 8,5 MW
 • 43.1.3 - 4 steunbranders voor de verbrandingsinstallatie van 6 MW elk, 2 steunbranders DeNOx-installatie  met een thermisch vermogen van 1,5 MW, stookinstallatie voor gebouwverwarming van 237 kW - totaal: 27,237 MW
 • 53.8.3 - grondwaterwinning met een maximum debiet van 96 m³/dag en 35000 m³/jaar via 2 grondwaterwinningsputten 

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 7 februari 2015 tot 9 maart 2015 ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo, worden gericht, en mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. 

 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op dinsdag 24 februari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis, Markt 34 te Eeklo. 

 

Eeklo, 06 februari 2015

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 


Zoeken