Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / januari 2015 / bekendmaking milieuvergunning - Dirk Gabriel - 6 januari tot 5 februari 2015

bekendmaking milieuvergunning - Dirk Gabriel - 6 januari tot 5 februari 2015

voor het hernieuwen en veranderen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de heer GABRIEL DIRK wonende Hoge Bosstraat 42 te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, Hoge Bosstraat 42 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie D, nr(s) 901/B, 901/H02, 901/M02, 901/N02, 903, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een rundveehouderij met volgende rubrieken : 

 

 • 9.4.3.c.2 -  254 runderen waarvan 68 runderen < 1 jaar, 66 runderen van 1-2 jaar, 86 melkkoeien en 34 anderen runderen
 • 15.1.1 -  stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens 
 • 16.3.1.1 - koelinstallatie: 7 kW
 • 17.3.3.1.b - opslag van 200 kg hydraulische olie
 • 17.3.6.1.b - 5300 liter mazout
 • 17.3.7.1 - 625 liter motorolie
 • 17.3.9.1 - één verdeelslang
 • 17.4 - fytolokaal: 200 kg/l product + reinigingsproducten: 100 kg/l 
 • 19.6.2.a - opslag van 70 ton stro 
 • 28.2.c.1 - 2355 m³ mestopslag waarvan 2105 m³ mengmest en 250 m³ vaste mest 
 • 45.4.e.1 - 10,3 ton melkopslag
 • 45.14.3 - 1750 m³ groenvoederopslag
 • 53.8.2 - grondwaterwinning van 3400 m³/jaar

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 6 januari 2015 tot 5 februari 2015 alle werkdagen van 9 uur tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14 uur tot 16 uur (behalve vrijdagnamiddag) ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel: 09 218 28 20).

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Eeklo, 06 januari 2015

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 


Zoeken