Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / juli 2015 / Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

WOONUITBREIDINGSGEBIED GENTSESTEENWEG-GULDEN SPORENSTRAAT - bekendmaking van openbaar onderzoek.

Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Eeklo brengt ter algemene kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (R.U.P) Woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Gulden Sporenstraat zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2015.

 

Het ontwerp van R.U.P. met bijhorende stukken, ligt gedurende de periode van 3 augustus 2015 tot en met 01 oktoberl 2015 ter inzage op de dienst stedenbouw, Industrielaan 2 te Eeklo en dit iedere werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag eveneens van 14 tot 16 uur.

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden toegezonden aan de GECORO van de stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 

 

 

Eeklo,  13 juli 2015

 

Namens het college van Burgemeester en schepenen, 

De Burgemeester

K. Loete

 

openbaaronderzoek algemeen

 


Zoeken