Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / juni 2015 / Geen plan-MER nodig voor RUP Gulden Sporenstraat

Geen plan-MER nodig voor RUP Gulden Sporenstraat

Voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonuitbreiding Gentsesteenweg - Gulden Sporenstraat is het volgens het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur & Energie niet nodig om een plan-MER (MilieuEffectenrapport) op te maken.

De beslissing luidt als volgt: ‘Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van het plan. Uit het screeningsdossier blijkt echter voldoende duidelijk dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die aard zijn dat ze als aanzienlijk beschouwd moeten worden. Geen van de door de adviesinstanties gemaakte opmerkingen kan beschouwd worden als een opmerking die kan leiden tot de beoordeling van de effecten als aanzienlijk.’  Opmerkingen die een suggestie inhouden om het plan te verbeteren, maar die geen betrekking hebben op milieueffecten, spelen geen rol om al dan niet een plan-MER op te maken.

 

De screeningsnota van het RUP (met daarin de doelstelling en de reikwijdte van het plan) en de beslissing van het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie zijn te raadplegen op www.mervlaanderen.be en in het stadskantoor aan de Industrielaan 2.

 

gentsesteenweg-guldensporenstraat 

 

 


Zoeken