Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / juni 2015 / bekendmaking en terinzagelegging van

bekendmaking en terinzagelegging van

kennisgeving project-MER voor windturbines Maldegem-Eeklo in Maldegem, Eeklo, Kaprijke - referentie PR2206

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de volledig verklaarde kennisgeving voor het project-MER (project-Milieueffectrapportage) windturbines Maldegem-Eeklo in Maldegem, Eeklo, Kaprijke in opdracht van Elicio, EDF Luminus, NIMBY-PROJECTS, ECOPOWER, ELECTRABEL, gedurende de periode van 16 juni 2015 tot en met 15 juli 2015, ter inzage ligt van het publiek in het Stadskantoor, milieudienst, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur.

 

Het publiek kan tot en met 15 juli 2015 opmerkingen over het voorgenomen project-MER, al dan niet via de gemeente, over maken aan de Dienst MER van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; referentie PR2206.

 

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be .

 

 

Te Eeklo, 15 juni 2015

De Burgemeester,

get. KOEN LOETE

 


Zoeken