Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / maart 2015 / bekendmaking milieuvergunning - IVM - 11 maart tot 10 april 2015

bekendmaking milieuvergunning - IVM - 11 maart tot 10 april 2015

voor de wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden van een inrichting van klasse 1, Ringlaan 56 te 9900 Eeklo

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland, gevestigd Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Ringlaan 56 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 2 AFD, sectie F, nr. 400/E, een wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden aan te vragen.

 

De voorwaarde waarvan de wijziging wordt gevraagd:

 

In het besluit van de deputatie dd. 30/11/2010 met referentie M03/43005/14/1/A/3/WV/CL, is bij punt 19 van art. 3 §3 het volgende opgenomen:

“De exploitant treft alle maatregelen om de geuremissies te beperken, oa:

  • Het omzetten van de composthopen mag enkel gebeuren bij NW- of N- of NO- windrichting
  • …”

 

De nieuw gevraagde voorwaarde:

De exploitant wenst ook de windrichtingen Oost en ZuidOost op te nemen in de bijzondere voorwaarde, teneinde de goede werking van de groencompostering niet in het gedrang te laten komen. De westelijke en zuidelijke windrichting zullen te allen tijde vermeden worden om compost om te zetten.

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 11 maart 2015 tot 10 april 2015, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel. 09 218 28 20).

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. 

 


Zoeken