Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / november 2015 / Afschaffing restdeel van buurtweg 44 “Balkstraat”

Afschaffing restdeel van buurtweg 44 “Balkstraat”

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de procedure wordt ingesteld voor de afschaffing van het nog resterende deel van buurtweg 44 “Balkstraat”, waardoor deze buurtweg in totaliteit zal afgeschaft worden.

De afschaffing werd reeds voorgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2015. Dit resterende deel van de buurtweg is op het terrein sedert vele jaren volledig verdwenen en heeft bijgevolg sedertdien geen enkele functie meer. Het af te schaffen deel staat aangeduid in roze kleur op bijgevoegd actueel uittreksel uit de atlas der buurtwegen.

MEER INFO
Het detailplan ligt ter inzage bij de stedelijke aankoopdienst, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur. Personen die bezwaar willen indienen tegen de voorgestelde afschaffing, worden verzocht dit schriftelijk mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo tegen uiterlijk donderdag 10 december 2015 om 12 uur. Diezelfde dag en uur zal een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn op de stedelijke aankoopdienst om er de mondelinge bezwaren en opmerkingen te aanhoren en te registreren.

balkstraat

 


Zoeken