Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / oktober 2015 / bekendmaking milieuvergunning - nv TOTAL Belgium

bekendmaking milieuvergunning - nv TOTAL Belgium

voor het hernieuwen en veranderen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1, NV TOTAL BELGIUM, Balgerhoeke 1 te 9900 Eeklo.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door N.V. TOTAL BELGIUM gevestigd Handelsstraat 93 te 1040 Brussel, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Balgerhoeke 1 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD, sectie A, nr. 749/C4, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een tankstation met volgende rubrieken : 

 

  • 3.4.1.a - het lozen van max. 2 m³/uur, 250 m³/jaar bedrijfsafval over een KWS-afscheider op de openbare riolering 
  • 6.5.3 - een brandstofverdeelinstallatie met 12 verdeelslangen
  • 16.3.1.1 -  luchtcompressoren van 2,2 en 1,5 kW, koelinstallaties van 7 kW en airco's van 9,5 en 3,3 kW (totaal 23,5 kW)
  • 17.1.2.1.1 - opslag van 1000 liter propaan en butaan in verplaatsbare recipiënten 
  • 17.3.2.1.1.2 - opslag van in totaal 45050 kg producten nl. 3000 liter of 2550 kg gasolie in een ondergrondse dubbelwandige houder + 20000 liter of 17000 kg diesel in 1 compartiment van een ondergrondse gecompartimenteerde tank van in totaal 50000 liter + 30000 liter of 25500 kg diesel in 1 compartiment van een ondergrondse gecompartimenteerde tank van in totaal 50000 liter
  • 17.3.2.2.2.b - opslag van 34000 kg benzine: 20000 liter of 17000 kg benzine in 1 compartiment van een ondergrondse gecompartimenteerde tank van in totaal 40000 liter + 20000 liter of 17000 kg benzine in 1 compartiment van een ondergrondse gecompartimenteerde tank van in totaal 40000 liter
  • 17.4 - opslag van maximum met 5000 liter producten in handelsverpakkingen in de stockageruimte

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 14 oktober 2015 tot 13 november 2015 ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. (tel: 09 218 28 20)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Eeklo, 14 oktober 2015

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 


Zoeken