Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / september 2015 / Geslaagde STRAPDAG - Eeklo telt ook fietsen

Geslaagde STRAPDAG - Eeklo telt ook fietsen

Strappen is een feest, onder dit motto vond op 18 september 2015 de negende editie van de STRAPDAG plaats, tijdens de Week van de Mobiliteit. Bijna geen auto te bespeuren deze dag want ruim 300.000 kinderen stappen en trappen naar school. De schoolomgeving en de schoolroutes onderscheiden zich duidelijk van andere doordeweekse dagen. De Eeklose scholen lieten zich niet onbetuigd.

De stad Eeklo ondersteunt de Octopusscholen die inzetten op verkeersveiligheid en engageert zich om duurzame verplaatsingen te stimuleren en werk te maken van veilige schoolomgevingen. Alle scholen ontvangen een St(r)apdag-promotiepakket, dat werd bekostigd door de CoVeMo (Commissie Verkeer en Mobiliteit).

 

De stad doet nog meer om de stappende en fietsende schoolkinderen in de kijker te zetten. Zo zijn op diverse plaatsen in de stad de spandoeken ‘VEILIG NAAR SCHOOL’ aangebracht en hangen aan alle basisscholen de fluohesjes te wapperen.

 

WAT DOEN DE SCHOLEN VOOR STRAPDAG?

Op basisschool de Tandem in de Eikelstraat kregen de kinderen die met de fiets of te voet naar school kwamen een gadget en een DIKKE DUIM ! De kleuters deden een karamellenrace op de fiets en de kinderen van de lagere school maakten tekening met stoepkrijt.

 

strapdag 2015 web 

Op de Meidoorn staat héél de maand september in het teken van de mobiliteit. In de lessen bewegingsopvoeding wordt gewerkt rond veilig leren fietsen. De jongste kinderen leren fietsen, de oudere kinderen leren vaardigheden aan om veilig te kunnen fietsen. Neem gerust een kijkje op youtube, en tik in “juf Anja”. Daar vind je een hele reeks filmpjes over hoe we het fietsen aanleren op school

Met de oudste kinderen gaan ze effectief de straat op om veilig te leren fietsen in de praktijk. De school doet daarbij beroep op heel wat vrijwillige fluo-ouders die helpen om de groepen te begeleiden. Op deze manier promoten ze het gebruik van de fiets om naar school te komen.

 

Sint-Jozef & Sint-Janneke besteedt tijdens de week van 14 tot 18 september veel aandacht aan verkeer met als hoogtepunt de strapdag. Ze organiseren opnieuw een eigen voetbus. Er zijn verschillende opstapplaatsen waarbij de kinderen kunnen aansluiten bij een rang naar school: hoek Abdijstraat-Brugsesteenweg, hoek Doornstraat-Varenslaan, rond punt Blakstraat (aan het Droomschip ), voetbus opvang.

 

In De Zonnewijzer (PSBLO) krijgen de kinderen die te voet of per fiets komen een gadget.

 

In het PTI deden twee leerkrachten het traject van huis naar school met een elektrisch voertuig. Daarnaast werd de aandacht gevest op de klimaatverandering, met de inhuldiging van een bord: Eeklo kuststad - 2100.

 

 

EEKLO DOET MEE AAN DE FIETSTELWEEK

Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september vindt de allereerste FietsTelweek plaats. Een week lang telt elke fietser én elke fietskilometer in Vlaanderen. De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen, die hiervoor een brede groep partners mobiliseerde. Met een gratis app en fietstelpunten over heel Vlaanderen wil Fietsberaad Vlaanderen samen met de Vlaamse overheid meer te weten komen over de Vlaamse fietsers om zo een beter fietsbeleid te stimuleren.

Alsmaar meer Vlamingen springen op de fiets, zowel in hun vrije tijd als voor woon-werkverkeer. Toch weten we heel weinig over de Vlaamse fietser. Nog nooit is het fietsgebruik en -gedrag van de Vlaming grondig in kaart gebracht, laat staan gedigitaliseerd. Daar moet de allereerste FietsTelweek verandering in brengen. 

 

Telpunten en FietsTelApp 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de vijf Vlaamse provincies en verschillende Vlaamse steden en gemeenten engageren zich om tijdens de FietsTelweek op grote schaal telpunten te plaatsen en manueel te tellen. Er wordt geteld aan de hand van vaste telpunten, mobiele telpunten (zoals rubberen slangen op fietspaden) en camera’s die fietsers registreren op strategisch uitgekozen locaties. 

Fietsberaad Vlaanderen, de provincies en het Agentschap voor wegen en verkeer selecteerden de tellocaties in functie van de volgende criteria:

  • de locaties liggen goed verspreid over Vlaanderen en zijn aanvullend op de reeds gekende telpunten (die terug te vinden zijn op www.fietstelweek.be ) waardoor een gebiedsdekkend beeld van Vlaanderen verkregen wordt.
  • er is merkbaar veel trafiek tijdens de ochtendspits, maar er zijn nog geen cijfers gekend

Op basis van deze criteria en het beschikbaar aantal toestellen werden locaties weerhouden in een 15-tal steden/gemeenten, waaronder Eeklo (op de N9 ter hoogte van het station – kruispunt Zuidmoerstraat). Begin september werden op de geselecteerde plaatsen telslangen over de fietspaden geplaatst.  De telslangen liggen van 8 tot 30 september 2015 op de locatie.

 

Fietsers kunnen ook zelf meewerken aan de FietsTelweek door hun eigen fietsgedrag te registreren met hun smartphone. De gratis FietsTelApp is beschikbaar in de App Store en Google Play. Deze app brengt het aantal fietskilometers en de gevolgde routes in kaart en vertaalt die naar nuttige informatie voor de fietser zoals de impact op mobiliteit, gezondheid en klimaat. Fietsers kunnen via de app ook deelnemen aan een grote fietswedstrijd waarin ze het, alleen of in groep, tegen mekaar opnemen om zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen. Elke dag vallen er prijzen te winnen en op het einde van de FietsTelweek wordt in elke provincie een groepswinnaar beloond. De Universiteit Gent zorgt voor de wetenschappelijke begeleiding van het project. 

 

De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen met de steun en medewerking van de vijf Vlaamse provincies en het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Ook deze partners verlenen hun medewerking aan de FietsTelweek: de Vlaamse overheid (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Fietsersbond, steden, gemeenten en politiezones in heel Vlaanderen, de Bond Beter Leefmilieu, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Universiteit Gent. 

 

 

NOG MEER MOBILITEIT…

BLUE BIKE - momenteel zijn er 87 abonnees. Dit is een verdubbeling van het aantal abonnees sedert begint 2015. Sinds september 2015 is het gebruik van de blue-bikes sterk toegenomen.  Op dit moment gaat dit naar bijna 100 verhuringen per week.   Het gemiddeld aantal verhuringen per maand  bedraagt 250, maar gezien de stijging in september zal dit gemiddelde toenemen.

Blue-bike biedt sinds kort ook een assistance dienst indien een huurder pech heeft onderweg, aangeboden door Ethias aan de klanten van blue-bike.  Op deze manier wordt de klant die een blue-bike huurt en pech heeft onderweg snel opnieuw op weg geholpen!  Meer informatie: www.blue-bike.be

 

CAMBIO – AUTODELEN - Bij de meest recente telling (01/08/15) waren er 21 gebruikers aangesloten in Eeklo. Sinds de start van cambio in Eeklo (maart 2015) zijn er al 107 ritten gereden door 26 verschillende klanten. De verste rit bedroeg 679 km en de meest 'exotische' gebruiker van de Eeklose auto kwam uit Keulen.

 


Zoeken