Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2016 / augustus 2016 / Riolerings- en wegenwerken in Kriekmoerstraat

Riolerings- en wegenwerken in Kriekmoerstraat

De rioleringswerken van Aquafin in en om de Kriekmoerstraat maken deel uit van een groter geheel van aanpassingen aan het afvalwatercollectorennetwerk. Het bestaande collectorenstelsel van Eeklo wordt hiermee geoptimaliseerd.

Op het kruispunt Tuinbouwstraat – Kriekmoerstraat wordt een overstort gebouwd, vanaf deze locatie wordt ook een gracht aangelegd achter de woningen van de Kriekmoerstraat naar de Vrombautstraat. Ter hoogte van de aansluiting van deze nieuwe gracht op de Vrombautstraat worden de bestaande langsgrachten aangepast.

Ook op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat wordt een aanpassing aan het rioleringsstelsel gerealiseerd. 

 

Timing & fasering

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De aannemer startte met de aanleg van de gracht achter de Kriekmoerstraat. 

Vermoedelijk tegen half september start de aannemer met de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat–Tuinbouwstraat. Voor deze werken wordt de Kriekmoerstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lokaal verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk. In deze fase wordt een omleiding via Sportlaan en Kerkesteestraat voorzien.

Voor de rioleringswerken op het kruispunt Kriekmoerstraat – Vrombautstraat wordt in de Vrombautstraat gewerkt met driekleurige lichten zodat het verkeer beurtelings kan passeren. Deze fase duurt 2 weken.

De rioleringswerken zullen afgerond zijn tegen eind oktober. Aansluitend zal de stad in de Kriekmoerstraat een nieuwe asfaltlaag aanbrengen over de volledige straatlengte. Bij deze werken worden de kruispunten iets verhoogd om de aanpalende straten beter aan te kondigen. De fietspaden krijgen een rode kleur. Voor deze werken zal de volledige Kriekmoerstraat worden afgesloten. Deze fase duurt een 1 week.

 

kriekmoerstraat 

 

Zoeken