Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Budget 2017 - Eeklo is een financieel gezonde stad

Het budget 2017 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De details...

Decretaal moet elke Vlaamse stad voldoen aan twee verplichtingen om financieel in evenwicht te zijn:

 1. Het resultaat op kasbasis moet jaarlijks positief zijn.
  - Eeklo haalt reeds sinds 2012, jaarlijks deze decretale verplichting.
 2. De autofinancieringsmarge moet op het einde van het meerjarenplan 2014-2019 positief zijn.
  - Eeklo haalt sinds 2014, jaarlijks deze norm. 

 

De financiële gezondheid van de stad weerspiegelt zich verder in de gedaalde stadsschuld.

 • Bij de start van de legislatuur (op 01/01/2013) bedroegen de leninglasten nog €21.962.825. Deze zijn eind 2016 gedaald tot € 14.844.044.  

Financieel gezond, ondanks het door de hogere overheid gevoerde besparingsbeleid

 • het gemeentefonds haalt niet langer de jaarlijks beloofde stijgingsvoet van 3,5%.
 • de samenvoeging van de sectorale subsidies tot een aanvullende dotatie op het gemeentefonds, leidde tot een bevriezing van de subsidie op 95% van de toelage 2015.
 • idem voor de afschaffing van het gesco-statuut, waarvoor de compenserende toelage voor de personeelssubsidie eveneens beperkt blijft tot 95% van de toelage 2015
 • door de TaxShift dalen de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting.
 • door de invoering van de vennootschapsbelasting bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (“intercommunales”) zijn er lagere inkomsten uit dividenden.
 • het verplicht onderbrengen van de Brandweer en Dienst 100 in de nieuwe Hulpverleningszone Meetjesland, blijkt al na 3 jaar uit te draaien op een hogere kost voor de gemeenten (t.o.v. de vroegere eigen kosten voor brandweer en dienst 100). 

 

Financieel gezond met toch ook ruimte voor nieuwe initiatieven, zowel in exploitatie als in investeringen 

 

Belangrijkste investeringen in 2017

investering 

geraamd bedrag 

Zwembad en BKO
 • Realisatie nieuwe zwembad via Waterlink en alsook omgevingswerken.: € 220.600 
 • Realisatie nieuwe BKO en aanpassingswerken huidige BKO’s.: € 1.063.618 

Renovatie cultuurcentrum De Herbakker 

€ 420.000 

Renovatie Sint-Vincentiuskerk 

€ 213.000 

Milieuvriendelijk wagenpark 

€ 205.000 

Lokaal fietsnetwerk (o. a. fietsas Balgerhoeke) 

€ 458.347 

Creatie groenas (inclusief fietspad) met waterberging 

€ 200.000 

Afwerking omgevingswerken Wilgenpark 

€ 200.000 

Wegenwerken 

 • Heraanleg Tieltsesteenweg/Veldekens: € 385.000
 • Herinrichting Leopoldlaan en de aansluiting op de Brugse Steenweg: € 1.000.000

Hartsite 

Dit wordt een uitgesproken duurzaam project. Een mengeling van diverse woonvormen rond een oevergrond is de bedoeling. Recent viel stad Eeklo letterlijk in de prijzen met dit project. Een subsidie van 2,5 miljoen euro werd toegekend. Stad Eeklo voorziet € 800.000 voor de opstart van dit belangrijk project. 

Politiekantoor 

De politiezone zal in eigen beheer en op de terreinen achter het huidige gebouw, een nieuw kantoor bouwen. De bouwkost zal door de 3 gemeenten over een aantal jaren betaald worden door jaarlijkse investeringstoelagen. 

 

Een overzicht van de geplande in- en uitgaven


Zoeken