Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2016 / december 2016 / Kijk uit met vuurwerk op oudejaar ! Verbod op Thaïse lampionnen en wensballonnen...

Kijk uit met vuurwerk op oudejaar ! Verbod op Thaïse lampionnen en wensballonnen...

Volgens het algemeen politiereglement is het ‘Zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de stad Eeklo verboden om in open lucht Thaïse lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam, op te laten.’ Hieraan is een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) verbonden.

Het gebruik van wensballonnen wordt door politie en brandweer negatief geadviseerd omdat:
 • de ballonnen gemaakt zijn van kwetsbaar materiaal en sterk onderhevig zijn aan de weersomstandigheden;
 • de metalen constructie in de lampionnen nefast kunnen zijn voor de veestapel;
 • de ballonnen een te groot risico met zich meedragen voor gebouwen, bossen en het verkeer.
 

VUURWERK

In het Eeklose GAS-reglement art. 271 staat te lezen dat het  verboden is in open lucht vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te laten ontploffen op het grondgebied van de gemeente, zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester. Tijdens oudejaarsnacht is deze machtiging niet nodig voor het ontsteken van vuurwerk of het doen ontploffen van voetzoekers. Wel is vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar voor derden te vermijden.
In openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en andere gemeentelijke infrastructuur is het verboden om vuur te maken, voetzoekers te laten ontploffen of vuurwerk af te schieten. Houd hiermee rekening !

Om te voorkomen dat het eindejaarsfeest een nachtmerrie wordt, neem je best de volgende voorschriften in acht: 

Koop niet eender wat …

 • als particulier mag je enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik kopen. In België draagt dit de benaming ‘feestvuurwerk’;
 • koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat:

- ‘Feestvuurwerk BE gevolgd door 3 letters, 4 cijfers en eindigend met een D’ (bv.: BE /OTUXXXX/D). Consumenten jonger dan 16 jaar mogen dit niet kopen
- Vuurwerk ‘categorie 1’ of ‘categorie 2’ met een CE-markering. Bovendien mag voor vuurpijlen de hoeveelheid aan actieve explosieve stof niet meer dan 40 gram bedragen.

 • consumenten jonger dan 12 jaar mogen de producten van categorie 1 niet kopen. Voor min-16-jarigen mogen de producten van categorie 2 niet aangekocht worden. De vuurwerkartikelen die te klein zijn om een markering op aan te brengen, moeten in een gemeenschappelijke verpakking voorzien van een aangepaste markering verkocht worden.
 • koop nooit vuurwerk zonder gebruiksvoorschriften en bij twijfel kan je aan de handelaar vragen om een afschrift van de handleiding mee te krijgen waarop vermeld staat hoe het gekochte product te gebruiken
 • als particulier mag je feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische sas. Dit komt min of meer overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. De verkoper mag je dus geen grotere hoeveelheid verkopen.

 

Koop niet bij eender wie of eender waar …

Koop enkel vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning afgeleverd door de lokale overheid. De verkoper staat je met raad en daad bij, biedt een kwalitatief product aan en legt de werking ervan uit. Hij kan je een lijst met veiligheidsmaatregelen meegeven. De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. Je mag er geen vuurwerk kopen. Het verzenden van vuurwerk per post is eveneens niet toegestaan.
Opgelet: wees uiterst voorzichtig als je via internet koopt. 


Ervaring toont aan dat talrijke vuurwerkartikelen die aangeboden worden niet aan de wettelijke criteria voor de verkoop aan particulieren beantwoorden. Sommige producten zijn gewoon illegaal omdat ze te krachtig zijn. Zelfs voor gebruik door professionelen zijn ze gevaarlijk.

Leef de volgende veiligheidsregels na:
 • bewaar thuis het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen;
 • lees alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk, voldoende op voorhand;
 • kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte;
 • zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren;
 • houd dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen;
 • zorg ervoor om steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik te hebben;
 • blijf nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afsteken;
 • bescherm ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten. Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten;
 • plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen;
 • stabiliseer de batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rond aan te brengen;
 • steek altijd de lonten aan met een aansteeklont dat je bij je leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats aansteekt en je onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen;
 • verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra je een lont aansteekt;
 • richt nooit een aangestoken product naar een persoon;
 • houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm;
 • steek nooit vuurwerk af op de grond (batterij, fontein, kaars,…) wanneer een deel van je lichaam zich boven het vuurwerk bevindt;
 • benader nooit onmiddellijk een artikel nadat je het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten;
 • steek nooit een vuurwerkartikel terug aan;
 • doof op de grond gevallen resten;
 • annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind.


Bij ernstige brandwonden:

 • bel onmiddellijk de hulpdiensten;
 • laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen;
 • geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.
 

vuurwerk 

 

Zoeken