Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2016 / februari 2016 / Honderden bomen geplant aan Lange Moeiakker

Honderden bomen geplant aan Lange Moeiakker

Minister Joke Schauvliege plantte op 6 februari aan de Lange Moeiakker de eerste boom van vele honderden in een bebossingsproject met middelen uit het Vlaamse boscompensatiefonds.

In 2012 besliste huidig Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, om in het kader van een projectoproep ‘bebossing met middelen uit het boscompensatiefonds’ het project Lange Moeiakker van de stad Eeklo financieel te ondersteunen.

Eeklo ontving een subsidiebedrag uit het Bossencompensatiefonds om 11 hectare grond aan te kopen om de bebossing aan de Lange Moeiakker te realiseren.

De Lange Moeiakker in Eeklo (gebied tussen Moeie, Tieltsesteenweg en het Leiken) is een belangrijk natuurontwikkelingsgebied dat, door uitbreiding, een link kan vormen tussen de bosgebieden van het Leen, het kleinstedelijk gebied en het stadscentrum. Gezien de nabijheid van het centrum en de scholengemeenschap draagt het gebied eveneens heel wat educatieve en recreatieve potenties uit die door de uitbreiding zeker kunnen uitgespeeld worden. Daarnaast vormt het een natuurlijke barrière tussen het bedrijventerrein en diverse woonclusters. 

 

Een deel van de aangekochte percelen werd reeds bebost door middel van een publieke boomplantactie in 2014. Dankzij de middelen uit het boscompensatiefonds kon de stad Eeklo afgelopen jaar opnieuw een groot deel in dit projectgebied aankopen. Op deze percelen werden in het najaar al enkele natuurinrichtingswerken uitgevoerd en wensen onze diensten in het voorjaar de voorziene bosaanplant te realiseren. 

Op 6 februari 2016 werden nog eens honderden boompjes geplant: esdoorn, tamme kastanje, wilde appel, wintereik,... De eerste boom werd in de grond gestoken door minister Schauvliege.

 

Lange Moeiakker ... een lang verhaal

De stad Eeklo stelde al in 2001 de ontwikkelingen van dit natuurgebied op aan de hand van een ontwikkelingsplan. Hierbij ging de aandacht voornamelijk naar de integratie van het landschap met de versterking van de aanwezige natuurwaarden en het optimaliseren van de zachte recreatieve functies van dit gebied.

Er werd voornamelijk rekening gehouden met de creatie van trage wegen binnen het fietsnetwerk, het aanplanten van boszones met inheemse soorten, een hoogstamboomgaard, karakteristieke kleine landschapselementen, (her)profilering van het kenmerkende grachtenstelsel, voldoende struikvegetaties en dergelijke meer.

 

De boomplantactie gebeurde in samenwerking met Natuurpunt en Regoniaal Landschap Meetjesland. 

 

boomplant 060216 MM 1 web 

(Michel Moens)

 

Gerelateerd nieuws
bebossing

Gerelateerd nieuws
lange moeiakker

Gerelateerd nieuws
schauvliege


Zoeken