Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2016 / januari 2016 / bekendmaking milieuvergunning - Ursus NV - 27 januari tot 26 februari 2016

bekendmaking milieuvergunning - Ursus NV - 27 januari tot 26 februari 2016

voor het hernieuwen en veranderen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1 - URSUS NV, Kunstdal 19A te 9900 Eeklo.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door N.V. URSUS gevestigd Kunstdal 19 A te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Kunstdal 19A te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO  1 AFD, sectie A, nr. 833/N, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het mechanisch bewerken en oppervlaktebehandeling van aluminium met volgende rubrieken : 

 

 • 3.2.2.a - lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet 1050 m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan 
 • 4.3.c.2.1 - inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen: 41,75 kW 
 • 4.4 - inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen: nieuwe lakkerij: 579 m³ 
 • 12.2.1 - transformatoren: 400 kVA 
 • 15.1.1 - stallen van 2 heftrucks, 2 vrachtwagens en 2 camionetten
 • 16.3.1.1 - koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 34 kW 
 • 17.1.2.1.1 - opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: 550 liter
 • 17.3.4.1.a - opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 789 kg
 • 17.3.5.1.a - opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 720 kg 
 • 17.3.6.1.a - opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 683 kg
 • 17.3.7.1.a - opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 361 kg 
 • 17.3.8.1 - opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 806 kg 
 • 24.4 - laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt 
 • 29.5.2.1.a - smederijen, inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen voorwerpen uit metaal met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 132,45 kW 
 • 29.5.3.1.a - inrichtingen voor het thermisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van 27,2 kWth 
 • 29.5.5.3 - oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden: 8000 liter
 • 43.1.1.a - stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1410 kWth

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 27 januari 2016 tot 26 februari 2016, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo (tel. 09 218 28 20).

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Eeklo, 27 januari 2016

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 


Zoeken