Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2016 / juli 2016 / Openbaar onderzoek RUP Boelare-Kerkstraat

Openbaar onderzoek RUP Boelare-Kerkstraat

bekendmaking van openbaar onderzoek...

Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Eeklo brengt ter algemene kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (R.U.P) Stedelijk Inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2016.

 

Het ontwerp van R.U.P. met bijhorende stukken, ligt gedurende de periode van 1 augustus 2016 tot en met 29 september 2016 ter inzage op de dienst stedenbouw, Industrielaan 2 te Eeklo en dit iedere werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag eveneens van 14 tot 16 uur.

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden toegezonden aan de GECORO van de stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 

openbaaronderzoek algemeen

 

 


Zoeken