Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2016 / november 2016 / Openbaar onderzoek RUP De Hartwijk

Openbaar onderzoek RUP De Hartwijk

Bekendmaking

Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Eeklo brengt ter algemene kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (R.U.P) De Hartwijk zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016.

 

Het ontwerp van R.U.P. met bijhorende stukken, ligt gedurende de periode van 25 november 2016 tot en met 23 januari 2017 ter inzage op de dienst stedenbouw, Industrielaan 2 te Eeklo en dit iedere werkdag van 9u–12u30 en op woensdag eveneens van 14u–16u.

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden toegezonden aan de GECORO van de stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 

Eeklo,  8 november 2016

 

Namens het college van Burgemeester en schepenen, 

 

De Burgemeester

K. Loete

 


Zoeken