Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2016 / september 2016 / Oproep realisatie ecologisch project

Oproep realisatie ecologisch project

De stad Eeklo biedt aan de Moeie 49 een perceel grond (+ eventueel te behouden woning en schuur + te slopen gebouwen) van ca. 1.000 m² te koop aan voor het realiseren van een ecologisch project.

Het stadsbestuur wenst in aansluiting met de ontwikkeling van het natuurgebied de Lange Moeiakker, de woning en schuur te verkopen aan een persoon, vereniging, vennootschap in functie van het realiseren van een ecologisch project. Tot op heden is de functie van het gebied voornamelijk zachte recreatie (wandelen, beleven, fietsen); het vormt ook een recreatief gebied voor de omliggende jeugdvereniging(en). Dit project kan niettemin betrekking hebben op verschillende aspecten: bosbouw, biologische landbouw, natuur- en landschapsbeheer, laag dynamische recreatie, het landschap als energiebron,…

 

De gebouwen liggen binnen de ontwikkeling van het natuurgebied ‘Lange Moeiakker’, een uiterst belangrijk natuurontwikkelingsgebied dat, door verdere uitbreiding, een link kan vormen tussen het Leen, het kleinstedelijk gebied en het stadscentrum. Gezien de nabijheid van het centrum en de scholengemeenschap draagt het gebied educatieve en recreatieve potenties uit die door de uitbreiding van het bosgebied kunnen uitgespeeld worden. Kleinschalige infrastructuur die gericht is op de sociale, educatieve en recreatieve functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100 m² is ook een optie. Er kan geen verblijfsaccommodatie worden ingericht.

 

De huidige site ‘Lange Moeiakker’ heeft een recreatieve opportuniteit voor de scoutsgroep FOS, het woonzorgcentrum Avondzegen en de naburige scholencampus. Op het scoutsterrein zal in de toekomst een verblijfsmogelijkheid worden voorzien. Het rusthuis Avondzegen, waar nieuwe parkeergelegenheid wordt aangelegd, is via het Ithakapad bereikbaar. Met omliggende organisaties zijn synergiën te ontwikkelen waarbij rekening dient gehouden te worden met de harmonisatie van natuur en recreatief medegebruik.

 

Een bod kan ingediend worden tegen ten laatste 5 oktober 2016 vóór 11 uur.

Advertentie verkoop aan de Moeie n. 49

Voor meer info en bij interesse: aankoop@eeklo.be

 

Moeie 49 


Zoeken