Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2017 / december 2017 / Sneeuwellende bemoeilijkt de afvalophaling

Sneeuwellende bemoeilijkt de afvalophaling

Vandaag heeft het winterweer de ophaling van huishoudelijk afval verstoord. In sommige steden waar er een huis-aan-huisophaling was voorzien, is de ophaalronde niet helemaal afgewerkt omdat het niet meer veilig was op de gladde wegen te rijden. Ook de laders kenden problemen op gladde voetpaden.

De ophaaldiensten stelden alles in het werk om de dienstverlening te verzekeren, maar veiligheid van de ophalers en andere weggebruikers primeert. Daarom is beslist de ophaling stop te zetten. Hierdoor zijn sommige straten of wijken niet bediend. IVM en de ophaalfirma’s vragen begrip hiervoor.
 
Ook voor de komende dagen kan winterweer een ophaling verstoren.
Mocht het zijn dat door gladheid of sneeuwval de wegen moeilijk berijdbaar zijn, dan kan ook de ophaling van het huishoudelijk afval (restafval, gft, PMD, papier&karton en in Aalter P+MD) hiervan hinder ondervinden.
Als dit gebeurt dan vragen we de inwoners rekening te houden met volgende informatie:

  • De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten van de gemeente te  bedienen. Deze straten zijn immers eerst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.
  • Nadien gaan de ophaaldiensten in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de gemeente. Men gaat dus steeds verder van het centrum weg, wat tot gevolg heeft dat buitenwijken en landelijke gebieden pas later worden bediend. Dit kan tot gevolg hebben dat het normale ophaaltijdstip niet gerespecteerd wordt. Tijdig het afval buitenplaatsen (zeker in het centrum van de gemeente) is dus aangewezen!
  • De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. Dit verklaart waarom in sommige straten géén huishoudelijk afval wordt opgehaald, ook al gebeurt dit in andere straten wèl.
  • Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien. Het ophaalschema ligt dag-in-dag-uit vast en het is niet evident om extra materiaal in te zetten. Inhaalrondes inlassen bij wintergladheid zou zelfs tot een ongewenst ‘domino-effect’ aanleiding kunnen geven waardoor het hele ophaalschema in de knoop komt te liggen, juist omdat de achterstand op het ophaalschema zich overal op             eenzelfde tijdstip voordoet.


De ophaler zal alles in het werk stellen om de ophaling van het huishoudelijk afval toch te kunnen realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeur als voor de beladers.
Ook u kunt een steentje bijdragen tot het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer door het afval op gemakkelijk bereikbare plaatsen aan te bieden. Maar u kunt de ophaler nog méér helpen door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De ophalers zullen u hier dankbaar voor zijn!

MEER INFORMATIE

IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29,  Eeklo -

tel. 09 377 82 11

ivm@ivmmilieubeheer.be

www.ivmmilieubeheer.be

 

afvalophaling sneeuw 

 


Zoeken