Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2017 / februari 2017 / Het grootste warmtenet van Vlaanderen in Eeklo

Het grootste warmtenet van Vlaanderen in Eeklo

Stad Eeklo neemt het initiatief om een warmtenet uit te bouwen. Dit is een concept om restwarmte, bijvoorbeeld van een verbrandingsoven, te gebruiken voor de opwarming van water. Dat water wordt gedeeld met woningen en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt.

Stad Eeklo is sinds maart 2016 bezig met het opmaken van een dossier om haar openbaar domein open te stellen voor de realisatie van een warmtenet. Omdat er geen Vlaams decreet Warmte bestaat is dit bovendien juridisch pionierswerk en werd een nieuw wettelijk kader gecreëerd. Omdat de investeringskosten voor een warmtenet kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per kilometer werd gezocht naar een projectontwikkelaar of consortium die dergelijk net in Eeklo wil uitbouwen. Stad Eeklo heeft veel potentieel als drager van een warmtenet, mogelijks kan dit zelfs het grootste warmtenet van Vlaanderen worden.

Onze voorwaarden

  • De warmte mag nooit meer kosten dan de gasprijs (het 'niet meer dan anders'-principe)
  • Minimum 30% van het net moet in handen blijven van de Eeklonaren door middel van rechtstreekse financiële participatie (cfr. aanpak windturbines).
  • De projectontwikkelaar moet sociale initiatieven nemen om de energiearmoede in Eeklo aan te pakken.
  • Op lange termijn moet alle geproduceerde warmte hernieuwbaar zijn.

 

Dit moet nog gebeuren

  • Stad Eeklo moet nog specifieke contractvoorwaarden afsluiten met de leverancier Veolia-Ecopower. Het uiteindelijke contract wordt momenteel opgemaakt en zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd (volgens planning voor de zomer).
  • De ontwikkelaar moet op zoek gaan naar mogelijke warmtebronnen om het net te voeden. Vanzelfsprekend komt de verbrandingsoven IVM in het vizier, hoewel zij al een gedeelte van hun warmte omzetten in elektriciteit (maar liefst een equivalent van 14.000 huishoudens die van elektriciteit voorzien worden) blijft een groot deel de lucht in verdwijnen. Dit potentieel komt overeen met maar liefst 10.000.000 m³ gas. Alle huizen en bedrijven van Eeklo kunnen hiermee verwarmd worden

 

Uiteraard zal de totale productiekost van energie ook dalen door het gebruik van het warmtenet. De 40 miljoen euro verwarmingskosten van alle Eeklose huishoudens kunnen zo in de lokale economie geïnvesteerd worden.


Zoeken