Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking milieuvergunning - VERHOFSTEDE LEEN-VEPO BVBA-AGRIBUS BVBA - 7 juni tot 7 juli 2017

voor de verandering aan een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1 - 43005/267/4/E/3 - VERHOFSTEDE LEEN + VEPO BVBA + AGRIBUS BVBA - Bus 8 te 9900 Eeklo

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door VEPO BVBA gevestigd Bus 6 te 9900 Eeklo en AGRIBUS BVBA gevestigd Bus 6 te 9900 Eeklo en mevrouw Verhofstede Leen wonende Bus 8 te 9900 Eeklo, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, Bus 8 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend : EEKLO 1 AFD/EEKLO, sectie C, nr(s) 0690/N, 0690/P, 0694/R, 0694/V, 0694/W, 0694/Y, 0707/M, 0707/N, 0707/P, een inrichting te exploiteren met als voorwerp : veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een varkenshouderij en mestverwerkingsinstallatie met volgende rubrieken : 

  • 12.1.1°1°b) - noodstroomgroep van 100 kW
  • 15.1.1° - stallen van 14 voertuigen en/of aanhangwagens
  • 16.3.1.1° - een vermogen van 84 kW aan compressoren en surpressors
  • 17.3.2.1.1.1°b) - opslag van 2500 liter mazout
  • 17.3.4.2°b) - opslag van 1200 liter azijnzuur en 1000 liter ijzertrichloride
  • 17.3.6.2°b) - opslag van 1000 liter ijzertrichloride, 5000 liter waterstofperoxide en 1000 liter zoutzuur
  • 17.4. - opslag van 2500 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
  • 28.2.c)2° - opslag van 12755 m³ dierlijke mest
  • 28.3.b) - mestverwerking van 18000 ton/jaar
  • 31.1.2°b) - noodstroomgroep van 100 kW

 

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 7 juni 2017 tot 7 juli 2017 ter inzage van het publiek op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo, alle werkdagen van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. (tel: 09 218.28.20)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, of mondeling worden meegedeeld op voormelde dienst. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Eeklo, 07 juni 2017

 

De burgemeester,

get. Koen LOETE

 

Zoeken