Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / administratie / fiscale attesten

fiscale attesten

Welke uitgaven kan je inbrengen?

  • De uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 12 jaar buiten de lesuren. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes. Lidgelden bij sportclubs komen niet in aanmerking. Enkele voorbeelden uit de sportsector: kosten voor deelname aan een sportkamp, een sportweekend of een tweedaagse, de sportacademie op woensdagnamiddag, een sportinstuif,...
  • De uitgaven moeten betaald zijn aan erkende opvanginitiatieven. Enkele voorbeelden uit de sportsector: stedelijke sportdienst , sportclubs die aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad.
  • Alleen wie beroepsinkomsten heeft, kan de opvangkosten aftrekken.
  • Alleen de belastingplichtige die de kinderen fiscaal ten laste heeft, kan de opvangkosten voor deze kinderen aftrekken.

Welk bedrag kan je inbrengen?

Per dag kan maximaal 11,20 euro ingebracht worden. Het aantal dagen opvang is onbeperkt. Het is dus perfect mogelijk om de kosten van de opvang tijdens alle schoolvakanties en eventuele weekends buiten de schoolvakanties, in te brengen.
Voorbeeld uit de sportsector: Wanneer 50,00 euro betaald werd voor een sportkamp van vijf dagen, kan 10,00 euro per dag ingebracht worden. De totale prijs van het kamp mag met andere woorden gedeeld worden door het aantal dagen. Ook hier dient rekening gehouden te worden met het plafond van 11,20 euro per dag.

Hoe kan je een fiscaal attest aanvragen?

  • Voor activiteiten georganiseerd door de sportdienst ( sportkampen ): vanaf april kan u in het secretariaat van de sportdienst uw fiscaal attest aanvragen voor de activiteiten van het voorgaande jaar.
  • Voor activiteiten georganiseerd door een erkende sportclub (sportkampen, stage): hiervoor dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de sportclub.
 

En op de belastingbrief?

Op de belastingbrief verschijnt een vakje 'aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar'. Daar komt het totaalbedrag van alle opvangkosten. Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang (in uren). De som van alle aftrekbare bedragen moet ingevuld worden onder het nummer "1384" van uw belastingsbrief.
 

sportdienst

stedelijke sportdienst

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

9900 Eeklo

tel. 09 | 377 61 27

 

secretariaat: Marina Degrande

e-mail: marina.degrande@eeklo.be

 

sportfunctionaris Rik De Boever

e-mail: rik.de.boever@eeklo.be 

sportfunctionaris Ilse Van Coppenolle

e-mail: ilse.van.coppenolle@eeklo.be

 

openingsuren complex sporthal

MA-VR

09.00 u

22.00 u

ZA

09.00 u

21.00 u

ZO

09.00 u

16.30 u

openingsuren krachttrainingszaal

 

openingsuren secretariaat sporthal

MA-VR

09.00 u

12.00 u

 

13.00 u 

17.30 u 

 

 

18.30 u

21.30 u

 

ZA

13.30 u

18.00 u


ZO

09.00 u

12.00 u

 

 

sluitingsdagen 

 


 

Grote kaart


Zoeken