Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

naamsverandering

Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. U moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Uw voornaam veranderen is gemakkelijker. U moet nog altijd een reden opgeven, maar de wet is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren.

(info: www.belgium.be)


Een procedure tot naamsverandering kan alleen worden ingediend door:

 • personen van Belgische nationaliteit
 • VN-vluchtelingen
 • staatlozen
 

De volgende gevallen zijn voorbeelden van situaties waarin u een naamsverandering toegestaan kan worden:

 • U heeft een bespottelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen.
 • U bent een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan uw integratie bevorderen. 
 • U kreeg samen met uw partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de familienaam van de vader te geven. 
 • U adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.

(bron: www.belgium.be)

De tarieven verschillen indien het gaat om de wijziging van een voornaam of een familienaam:
 • het wijzigen van een achternaam of familienaam kan u tot € 740 kosten
 • het wijzigen van een voornaam kan tot € 490 kosten.

U moet een schriftelijk verzoek richten aan:

FOD Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

In uw verzoek moet u de volgende gegevens duidelijk vermelden:

 • de nieuwe aangevraagde familienaam
 • de reden waarom u uw naam of die van uw kind wilt veranderen
 • eventuele bewijsstukken die uw aanvraag kunnen ondersteunen

U vindt meer info op www.belgium.be > familie > identiteit

Zoeken