Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

orgaandonatie

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden. Dit kan een verklaring of herroeping van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen.

Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer vereist, maar kan wel nog. Nu gebeurt het stilzwijgend.

Het principe is dat organen en weefsels bestemd voor transplantatie kunnen worden weggenomen na zijn overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.

U kan ook meer informatie vinden op www.beldonor.be

Wie kan verzet aantekenen?
  • de personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het Bevolkingsregister zijn ingeschreven
  • de vreemdelingen die sedert meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

 

Speciaal geval : minderjarigen of verlengde minderjarige

  • als de betrokkenen jonger is dan 18 jaar en in staat zijn wil kenbaar te maken, dan kan het verzet worden uitgedrukt door de persoon zelf of zolang hij in leven is door nabestaande die met hem samenleeft
  • als de betrokkene jonger is dan 18 jaar en niet in staat zijn wil kenbaar te maken, dan kan zolang hij in leven is het verzet worden uitgedrukt door zijn nabestaande die met hem samenleeft
  • als de persoon niet in staat wegens zijn geestestoestand zijn wil te doen kennen, is er verzet mogelijk zolang hij in leven is door zijn wettelijke vertegenwoordiger, voorlopige bewindvoerder of bij gebreke daarvan door zijn naaste verwant.
Meer info via dienst burgerzaken in het stadhuis, Markt 34.

Zoeken