Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

reispas

Een reispas of paspoort is een officieel document dat door de daartoe bevoegde autoriteiten van een staat aan haar onderdanen wordt afgegeven, zodat zij naar het buitenland kunnen reizen en terugkeren.

De reispas wordt afgegeven door alle Belgische gemeenten aan Belgen die in hun bevolkingsregister zijn ingeschreven.

Een Belg die in België geen wettige woonplaats heeft, maar een wettige woonplaats in het buitenland heeft, kan terecht bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Kalandenberg 1 - 9000 Gent. Evenals de in België ingeschreven politieke vluchtelingen en vreemde onderdanen waarvan de ambassade geen paspoort wil of kan afleveren.

Opm.: Voor sommige landen is geen reispas vereist en volstaat een geldige Belgische identiteitskaart.


Vanaf 18 jaar :

 

periode

gewone procedure

spoedprocedure

7 jaar

75 EUR

250 EUR

 

Jonger dan 18 jaar :

periode

gewone procedure

spoedprocedure

5 jaar

40 EUR

215 EUR

 

Als iemand om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijnen of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland moet vertrekken, kan binnen 1 dag een voorlopige reispas afgeleverd worden. Deze reispas heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming, en kan slechts afgeleverd worden als er een bewijs is van de dringende humanitaire redenen.

De aanvraag gebeurt op afspraak bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (tel 02/501.87.53-02/501.88.58-02/501.87.27 en FAX 02/501.89.06).De diensturen kunt u telefonisch contact opnemen met het nummer 02/501.81.11.De nieuwe reispas vraagt u persoonlijk aan bij de dienst Bevolking met voorlegging van volgende stukken :

  • 1 recente pasfoto in kleur met een bleke effen achtergrond en een neutrale gelaatsuitdrukking
  • uw identiteitskaart
  • uw vorige reispas of attest verlies/diefstal te bekomen bij de politiediensten

 

Voor meer info ga naar volgende link: www.fotopaspoort.be

 

Indien jonger dan 18 jaar: de ouder of de voogd die de toelating geeft komt mee om de aanvraagformulieren te ondertekenen.

In de normale procedure geldt een wachttijd van 7 werkdagen. Met een spoedprocedure is de wachttijd 2 werkdagen.


Zoeken