Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

afwijking sluitingsdag - sluitingsuur

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen.

 

De handelaars zijn eveneens onderworpen aan de sluitingsuren. Voor het merendeel van de winkels (deze die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag), zijn deze de volgende:

 • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam  of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 • ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz…) ;
 • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten;.

 

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Alle handelaars en neringdoeners, gevestigd op het grondgebied van de stad Eeklo, moeten hun inrichting niet sluiten op de door hen gekozen rustdag gedurende onderstaande periodes:

Nieuwjaar/wintersolden

 • maandag 01/01/2018 t.e.m. zondag 07/01/2018

 

Wintersolden

 • maandag 08/01/2018 t.e.m. zondag 14/01/2018

 

Voorjaarsactie

 • vrijdag 09/03/2018 t.e.m. donderdag 15/03/2018

 

Avondmarkt

 • vrijdag 27/04/2018 t.e.m. donderdag 03/05/2018

 

Zomershopping

 • donderdag 21/06/2018 t.e.m. woensdag 27/06/2018

 

Zomersolden

 • donderdag 28/06/2018 t.e.m. woensdag 04/07/2018

 

Herfstopendeur/weekend van de klant

 • vrijdag 28/09/2018 t.e.m. donderdag 04/10/2018

 

Kaaikenkermis/Sunday shopday

 • vrijdag 05/10/2018 t.e.m. donderdag 11/10/2018

 

Verkoop Sinterklaasartikelen

 • vrijdag 23/11/2018 t.e.m. donderdag 29/11/2018

 

December winkelmaand

 • vrijdag 30/11/2018 t.e.m. donderdag 06/12/2018
 • vrijdag 07/12/2018 t.e.m. donderdag 13/12/2018
 • vrijdag 14/12/2018 t.e.m. donderdag 20/12/2018
 • vrijdag 21/12/2018 t.e.m. donderdag 27/12/2018
 • vrijdag 28/12/2018 t.e.m. maandag 31/12/2018

 

 

Afwijkingen op het sluitingsuur in 2018 op:

 • 1 mei-avondmarkt tot 22 uur
 • Black Friday 23/11/2018 tot 22 uur
 • Vrijdag kerstevent tot 22 uur 
Een aanvraag voor een afwijking van de wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur moet schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

Zoeken