Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

inname openbaar domein (inwoner)

Het gaat over een tijdelijke inname van het openbaar domein buiten de normale gang van zaken zoals geregeld in het verkeersreglement.  Zo is het dikwijls nodig bij een verhuis één of meerdere parkeerplaatsen vrij te houden en is het bij werken soms nodig om een container of stelling op het voetpad te plaatsen. Ook wanneer u slechts een paar tegels van het voetpad of een halve meter van de rijbaan inneemt, spreken we over een inname openbaar domein. Er wordt vaak gesproken over ‘inname openbare weg’, maar het is dus meer dan dat.


Indien u, om wat voor reden ook, een inname openbaar domein gaat doen dan dient u minimaal 4 weken op voorhand de aanvraag te richten tot de technische dienst (Industrielaan 2). U kan dit digitaal invullen via deze link of u kan het formulier downloaden. Gaat het om kleinere werken is 2 weken voldoende.

 

Voor inname van een parkeerplaats (dus geen weg of fietspad) volstaat een digitale melding 2 dagen op voorhand.

Een vergunning voor inname van openbaar domein op/langs een stedelijke weg is GRATIS.

Als het om een gewestweg gaat, zal de technische dienst van de stad uw aanvraag overmaken aan de Afdeling Wegen en Verkeer, Tieltsesteenweg 229 in Eeklo (tel. 09 | 218 77 40). AWV rekent een toeslag aan die onder meer afhankelijk is van de oppervlakte die u inneemt. De kostprijs bedraagt minimum € 62 (= dossierkost). Bij een gewestweg (zoals bijvoorbeeld de Molenstraat, de Stationsstraat, de Boelare,…) is er dus zowel een stedelijke als een gewestelijke vergunning nodig.


In het geval er een aannemer bij betrokken is (of een verhuisfirma) dan dient deze de aanvraag te doen. Dit is opgenomen in het politiereglement van Eeklo


U dient minimaal 4 weken op voorhand de aanvraag te richten tot de technische dienst (Industrielaan 2) als het om grote langdurige innames gaat. Gaat het om kleinere zaken, dan is 2 weken voldoende. Er bestaat sedert 1 april 2013 ook een snelle procedure voor het geval u één dag een parkeerplaats inneemt voor bv. een container of een verhuiswagen..

U kan hier het formulier digitaal invullen en versturen of u kan het formulier downloaden als het om een aanvraag van 4 tot 2 weken op voorhand gaat. U kan dan via e-mail of via fax (09 218 28 11) uw aanvraag indienen.

 

Gaat het om een beperkte aanvraag van 1 dag, dan kan u tot 2 dagen op voorhand hier digitaal de melding invullen.Zoeken