Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

premie voor thermische dakisolatie en winddicht onderdak

De stad Eeklo geeft in 2018 een premie voor:

  • het plaatsen van thermische dakisolatie in een bestaande woning (bouwvergunning voor 01/01/2000) op het grondgebied van de stad Eeklo
  • het plaatsen van een winddicht onderdak (geplaatst via vierzijdig tand en groef systeem).

Het subsidiereglement thermische dakisolatie en winddicht onderdak 2018. De premie geldt voor 2018 en is aan te vragen tot 31 januari 2019.

 

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het stadsbestuur Eeklo.

 
Het ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij de stad Eeklo ter attentie van de milieudienst.

 

Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie. De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.
Bij afkeuring is het de aanvrager evenwel toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.
Afhankelijk van de bestaande situatie kan de milieudienst overgaan tot een plaatsbezoek om te oordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor de subsidies. De milieudienst adviseert het College om al dan niet subsidies toe te kennen.
Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald.

 

De premie bedraagt:

  • € 2/m² (met een maximum van € 100 voor 2018) indien de isolatie zelf wordt aangebracht
  • € 4/m² (met een maximum van € 100 voor 2018) indien een erkende installateur de plaatsing uitvoert
  • bijkomende premie van € 4/m² indien het gaat om een winddicht onderdak, met een maximum van € 100 in 2018.

 

De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.


Zoeken