Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven digitale balie

subsidie huiszwaluw

Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van:

  • één tot drie nesten wordt een subsidie verleend van maximum € 25 /jaar
  • vier tot vijf nesten wordt een subsidie verleend van maximum € 37,50 /jaar
  • zes of meer nesten wordt een subsidie verleend van maximum € 50 /jaar

Klik hier voor het subsidiereglement.

De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen. Indien vastgesteld wordt dat er nesten werden verwijderd, kan de subsidie worden teruggevorderd.


De subsidie wordt bekomen na schriftelijke aanvraag en controle ter plaatse door een personeelslid van de stad Eeklo.

Klik hier voor het aanvraagformulier.


Zoeken