Direct naar hoofdmenu / zoekveld

kyoto

kyotoprotocol 1 231008Eeklo ondertekende het Kyotoprotocol in oktober 2008. Bij het in werking treden van het internationale Kyotoprotocol in 2005 riep Bond Beter Leefmilieu de Vlaamse gemeenten op om een Lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen.

 

Het vernieuwde Lokaal Kyotoprotocol is een engagementverklaring waarin gemeenten en steden zich ertoe verbinden om een klimaatbeleid op te zetten en zelf ook lokaal de Kyotodoelstelling te halen. Het Lokaal Kyotoprotocol houdt volgende engagementen in:

  1. Intern:
    de nodige stappen ondernemen om de eigen CO2-uitstoot en het energieverbruik (in alle gebouwen, van de straatverlichting en van het volledige wagenpark) conform de Kyotodoelstelling met minstens 7,5% te verminderen tegen 2012 ten opzichte van de huidige uitstoot en verbruik
  2. Extern:
    de inwoners en bedrijven op het grondgebied aansporen en helpen om hetzelfde te doen en daarbij samenwerken met scholen, (milieu)verenigingen, netbeheerders,…
  3. Rapporteren:
    van de evolutie van het eigen energieverbruik. Jaarlijks rapporteert het gemeentebestuur het energieverbruik van de gebouwen, het eigen wagenpark en de openbare verlichting op gemeentewegen aan de andere gemeenten die het Lokaal Kyotoprotocol tekenden.
Hoe dit engagement uitgevoerd wordt, kiest de gemeente zelf. De gemeente kan eerst het energieverbruik in kaart brengen, maakt vervolgens een actieplan op, voert het uit en volgt de vorderingen op.

 Zoeken