Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / milieu&natuur / ik vind een dier

ik vind een dier

gevangendier 

 

Ik vind een dier: wat doe ik?

 

Huisdieren?

Indien u een huisdier vindt dat verlopen gelopen is, mag u dit melden aan de politie op het algemeen infonummer (09/376 46 46). Het betreffende dier wordt meegenomen naar het politiekantoor en daar wordt hij/zij eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van een ID Chip.

De aangetroffen dieren blijven meestal een nacht in de voorziene hokken. Zo heeft de eigenaar de kans om zich aan te bieden. De dag na aantreffen wordt contact genomen met de Dieren, zij komen het dier dan zo snel mogelijk halen. 

 

 

Vogels of wilde dieren?

De enkele raadgevingen die volgen zouden je moeten toelaten de eerste hulp op een verantwoorde manier toe te passen. Nochtans, hoe eerder het dier de gepaste zorgen kan krijgen, hoe groter zijn kans wordt naar de natuur te kunnen terugkeren. Het dier moet immers gepaste voeding en verzorging krijgen, naargelang de soort en haar behoeften. Daarom onderneem je best zelf niets en breng je het dier in kwestie zo vlug mogelijk over naar een erkend Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. Daar beschikken de verantwoordelijke en zijn dierenarts over de nodige expertise.

 

Bovendien moet je in acht nemen dat de meeste vogels en sommige zoogdieren een wettelijke bescherming genieten en dat men ze eigenlijk niet zonder vergunning in bezit mag houden. Contacteer ons daarom zo snel mogelijk. Elk jaar vangen onze opvangcentra ongeveer 25.000 noodlijdende wilde vogels en 3.500 wilde zoogdieren op, waarvan gemiddeld 60% terug in de natuur kan worden vrijgelaten. Aarzel dus niet.

Alvorens een vogel in handen te nemen, doe je er goed aan eerst zijn gedrag gade te slaan. Heeft die vogel werkelijk hulp nodig? Opgelet voor jonge, ogenschijnlijk hulpeloze vogels die zich in de lente en de zomer op de grond voortbewegen! Zij hebben zopas het nest verlaten – enkele dagen voor ze echt kunnen vliegen – en worden door hun ouders verder met voedsel bevoorraad. Wat betreft jonge donzige roofvogels, die men soms 'hulpeloos' aantreft in de lente, kunnen wij je twee raadgevingen meegeven:

Nachtroofvogels:

Steenuilen, Kerkuilen, Ransuilen (poten bedekt met pluimen tot aan de klauwen, grote ronde ogen naast elkaar vooraan in de kop – zwarte, gele of oranje iris). Hun vroegtijdig verlaten van het ouderlijk nest is normaal. Deze vogels noemt men 'takkelingen'. De oudervogels zijn misschien niet ver. Trek het even na. Ben je niet zeker of vermoed je dat het dier in nood verkeert? Breng het dan naar een erkend Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren.

 

Dagroofvogels:

Torenvalk, Sperwer, Buizerd, Havik (poten niet bedekt met pluimen, vaak geel van kleur, ogen langs weerszijden van de kop, duidelijke haakbek). Indien het nest gemakkelijk bereikbaar is, plaats het jong dan terug bij de andere jongen. Verlaat de plaats zo snel mogelijk. In het andere geval raden wij je aan het kuiken zo snel mogelijk over te brengen naar een Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren.

 

Opgelet! Alle dag- en nachtroofvogels zijn onvoorwaardelijk beschermd !

 


 

Wat mag je doen en wat niet?

 

In alle gevallen:

 1. Breng de vogel steeds onder in een kleine kartonnen doos, voorzien van enkele verluchtingsgaatjes, maar nooit in een vogelkooi. Hij zou zich bijkomend kunnen kwetsen aan de traliën. Het beperkte volume van de doos belet de vogel zich te veel te bewegen en voorkomt bijkomende letsels. Bovendien werkt het karton van de doos isolerend, zowel in de zomer als in de winter.
 2. Plaats de doos in een duister en fris vertrek, in afwachting van zijn overbrenging naar een Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren.
  Contacteer zo snel mogelijk een opvangcentrum of het nationaal secretariaat van Vogelbescherming Vlaanderen te Sint-Niklaas en probeer de vogel er zelf naartoe te brengen a.u.b.
 3. Toon de onfortuinlijke vogel niet aan al jouw vrienden, kennissen en buren en neem geen foto’s. Het veelvuldig manipuleren van dit dier veroorzaakt stress en kan zijn dood betekenen (spechten, sperwer).
  Geef geen eten aan de vogel. Vochtig brood of gesuikerd water zijn uit den boze. Verplicht de vogel niet te drinken, zeker niet als het om een roofvogel gaat. Roofvogels in de natuur halen hun vocht immers uit hun prooidieren.
 4. Dien nooit zelf geneesmiddelen toe. Sommige medische producten die wel voor de mens of voor huisdieren geschikt zijn, kunnen giftig zijn voor vogels (ontsmettingsmiddelen, antibiotica, …).

 

Bescherm de vogel en jezelf

 • Bij het vinden van een gekwetste of zieke dagroofvogel of uil, kan je best een deken, een doek of een jas gebruiken om hem te ‘vangen’. Benader het dier zo stil mogelijk en gooi dan heel snel het deken of je jas erover. Bedek zijn kop om hem rustig te houden. Pas vooral op voor zijn klauwen. Ze zijn veel gevaarlijker dan de snavel !
 • Wanneer je een blauwe reiger vindt, pas dan vooral op voor zijn snavel. Het is een gevaarlijke ‘dolk’ die snel en onverwacht kan uithalen naar uw ogen! Neutraliseer de vogel met een deken, een doek of een jas en neem zijn nek stevig vast, vlak achter de kop. Zet eventueel een veiligheidsbril op om uw ogen te beschermen.
 • Wanneer de vogel bevuild is met stookolie, zorg je ervoor dat hij met zijn snavel niet bij zijn veren kan. Steek zijn lichaam in een stoffen of jutezak, met de kop naar buiten, of wikkel hem eenvoudigweg in een handdoek. Plaats de vogel in een tochtvrij vertrek.

 

Ook wilde zoogdieren zijn welkom!

Onze Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (zoals de benaming het ook aangeeft) vangen ook noodlijdende wilde zoogdieren op. Dieren als Egel, Bunzing, Wild Konijn, Hermelijn, Steenmarter, Vos, Das, Ree, enz. kunnen in onze centra op deskundige hulp rekenen. In 2011 werden 4.965 zoogdieren in onze opvangcentra binnengebracht.

 

Met een gewond of ziek dier naar een opvangcentrum: zeker doen!

Maak het bestaan van de Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren bekend in uw omgeving. Zo voorkom je dat vele wilde vogels en andere dieren worden verzorgd en bijgehouden door ondeskundige personen. Zij willen de vogel misschien wel een helpende hand bieden, maar beschikken niet over de nodige kennis. Het toedienen van een ongepaste of slechte verzorging kan de dood betekenen van het dier dat je wil helpen.

Wanneer je met een dier naar onze opvangcentra komt, breng dan gerust je kinderen mee. Op die manier kunnen ze kennismaken met de werking van zo’n centrum en met de wilde dieren die er met veel kennis verzorgd worden in afwachting van hun vrijlating in de natuur.

(Bron: www.vogelbescherming.be)

 

Wat moet ik doen als ik een jong dier vind?

In de maanden april, mei, juni en juli is het alle hens aan dek in de Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s). De centra worden dan werkelijk overspoeld met jonge dieren van allerlei pluimage. We maken jaarlijks rond deze periode één van de pieken mee wat betreft het aantal binnengebrachte jongen. Jaarlijks worden in de tien erkende opvangcentra samen meer dan 9.000 jonge vogels opgevangen. Neem je er nog de zoogdierenjongen bij, dan zitten we bijna aan 11.000 dieren gedurende een periode van enkele maanden. Dit is meteen ook de belangrijkste oorzaak waarom dieren in een opvangcentrum terechtkomen.

 

In de meeste gevallen gaat het om vogels die ogenschijnlijk ‘hulpeloos’ op de grond rondhuppelen of rondfladderen. ‘Ogenschijnlijk’ want in de meeste gevallen is er niets aan de hand. Jonge vogels zoals merels, (zang)lijsters, Turkse tortels, houtduiven,... verlaten het nest vooraleer ze hun vliegbrevet op zak hebben. Ze springen dan wat onhandig in het rond waardoor het lijkt alsof ze in nood verkeren. De boodschap is dan om niet in te grijpen. Dit is normaal gedrag. Deze jongen leren stapsgewijs vliegen, van tak tot tak. De oudervogels blijven tijdens deze kortstondige fase in de buurt: ze komen nog regelmatig aanvliegen met het nodige voedsel en alarmeren indien nodig als er gevaar dreigt (zoals honden, katten en mensen). Na enkele dagen gaat het vliegen meestal al een stuk beter en kunnen ze zelf beschutting zoeken.

 

Indien je in jouw tuin of omgeving dus een jonge vogel aantreft die er op het eerste zicht hulpeloos uitziet, vraag jezelf dan eerst af: heeft het dier werkelijk hulp nodig? Houd het dier van op een voldoende afstand in de gaten en kijk of de oudervogels nog in de buurt zijn. Hou de kat binnen.

 

Wanneer heeft het dier echt hulp nodig?

 • Het jong is nog (half)kaal en bevindt zich in een benarde situatie: bekijk in dit geval of er in de omgeving een nest te zien is en plaats het er terug in. Vogels zullen hun jongen niet verstoten wanneer die door een mens zijn opgepakt. Indien het nest stuk of niet meer te recupereren is, breng je de jonge dieren best naar een erkend opvangcentrum.
 • De ouders komen al enkele uren niet meer opdagen wat doet vermoeden dat de jongen in de steek gelaten zijn of dat (één van) de ouders zelf verongelukt (is) zijn: breng in dit geval de jongen naar een erkend opvangcentrum.
 • Het jong is gewond (er is bloed te zien), het is helemaal doorweekt of het heeft een breuk (de vleugel hangt af, het kan niet steunen op een van de poten): breng in dit geval het jong naar een erkend opvangcentrum.

Probeer nooit zelf dieren te verzorgen, tot eten te dwingen (geef jonge dieren nooit brood en/of melk) of medicatie toe te dienen. Het met de hand grootbrengen van jonge, wilde dieren is een taak die heel wat inspanning, kennis en geduld vergt. Daarnaast is het belangrijk dat jonge dieren opgroeien onder soortgenoten zodat ze deze ook leren herkennen. Bovendien is het wettelijk niet toegelaten om wilde dieren zonder vergunning in bezit te houden.

In afwachting dat u het dier naar een erkend opvangcentrum brengt, plaatst u het in een kleine kartonnen doos voorzien van enkele verluchtingsgaatjes. Indien je merkt dat het dier koud heeft of onderkoeld is, kan je er een fles warm/heet water bijleggen gewikkeld in een handdoek. Zo kan het dier terug wat opwarmen. Zet het voorlopig op een rustige plaats. Bij vragen kan je steeds contact opnemen met een van de erkende opvangcentraof met Vogelbescherming Vlaanderen.

Gelieve geen noodlijdende dieren aan te melden via e-mail. Bij dringende zaken neemt u best telefonisch contact op. 

(Bron: www.vogelbescherming.be)

 

 

Adressenlijst

Onderstaande adressen zijn de 2 VOC’s die het dichtst bij Eeklo gelegen zijn. Een volledige adressenlijst van alle voc’s vind je terug op de website van Vogelbescherming Vlaanderen: www.vogelbescherming.be.

Het  zijn Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren die aangesloten zijn bij Vogelbescherming Vlaanderen vzw. In het Vlaamse gewest zijn deze centra erkend door de overheid en hebben zij een vergunning op zak om beschermde noodlijdende wilde dieren op te vangen met de bedoeling ze te verzorgen, te revalideren en terug te plaatsen in hun natuurlijke biotoop met de grootste overlevingskansen.

 

De afkorting VOC staat voor Vlaams Opvang Centrum voor vogels en wilde dieren. De opvangcentra van Vogelbescherming Vlaanderen vzw kunnen worden herkend aan het blauwe ransuiltje met de linkervleugel in het verband (zie hieronder). Dit logo is auteursrechtelijk beschermd en kan dus niet door derden worden gebruikt voor eender welke doeleinden.

 

Deze opvangcentra zijn bekwaam en uitgerust om een wild dier in nood met grote kans op redding op te nemen. Deze centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. De centrumverantwoordelijke en de meewerkende dierenartsen belasten zich met de verzorging, de revalidatie en het opnieuw vrijlaten van noodlijdende wilde dieren en dit in de beste omstandigheden.

De 2 dichtstbijzijnde vogelopvangcentra vanuit Eeklo:

 

VOC Merelbeke

 

VOC Beernem

Nick De Meulemeester
Liedermeersweg 14, 9820 Merelbeke
Tel. (09) 230 46 46
nick.de.meulemeester@telenet.be

voc.merelbeke@vogelbeschermingvlaanderen.be

http://www.vocmerelbeke.be/


 

Katrien Werbrouck
Bulskampveld/Lippensgoed
Bulskampveld 8, 8730 Beernem
Tel. (050) 79 09 59
voc.beernem@vogelbescherming.be

http://www.voc-bulskampveld.be

 

(Bron: www.vogelbescherming.be)

 


Zoeken