Direct naar hoofdmenu / zoekveld

kauwen

kauw 

Kauw (Corvus monedula)

De laatste jaren is de Kauw aan een serieuze opmars bezig. De vogels zijn wijd verspreid aanwezig in verschillende steden en gemeenten. Ook bij ons vind je ze in groten getale terug. Door deze grote aantallen ondervinden we steeds meer overlast van deze vogels (overlast in de tuin of bij professionele gewassen, overlast in de schouw of via geluidsoverlast,...) De beste manier om de populatie te doen afnemen is preventie!

 

Wettelijk statuut

De kauw is beschermd volgens de bepalingen van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (Soortenbesluit). De beschermingsbepalingen die van toepassing zijn op specimens van deze beschermde vogelsoort gelden ongeacht de levensfase waarin die zich bevinden.

 

Kauwen zijn holenbroeders, elk jaar zijn ze tussen eind maart en eind juli op zoek naar een broedplaats. Vaak vinden ze een schouw de ideale plaats om hun nest te bouwen. Ze brengen dan takjes, gras en ander materiaal aan om hun nest te bouwen. De eenvoudigste manier om dit te voorkomen is een metalen rooster (inox) plaatsen op je schoorsteen. Na het broedseizoen (september-oktober) laat je het best door een professionele schoorsteenveger eerst je schoorsteen uitkuisen zodat al het eventuele nestmateriaal verwijderd is. Nadien kan hij de rooster (met mazen die niet groter zijn dan 3 cm) stevig bevestigen op je schoorsteen.

 

Meer info 

http://www.natuuralsgoedebuur.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/Overlast_schade/kauwen%20LR.pdf 

(Bron: www.vogelbescherming.be)

 kauw 480px


Zoeken