Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / meldingsformulier klasse 3

meldingsformulier klasse 3

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit Bijlage 1 van Titel I van het VLAREM. Bijlage 1 van het Vlarem I bevat een limitatieve lijst van activiteiten (rubrieken) die bepaalt wanneer een milieuvergunning of melding dient te worden ingediend. Criteria kunnen o.a. zijn: drijfkracht machines, opslagcapaciteit, enz. en dit soms gerelateerd aan de stedenbouwkundige bestemming.

 

De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in 3 klassen:

  • derde klasse-inrichtingen worden gemeld aan het College van burgemeester en schepenen

  • tweede klasse-inrichtingen wordt verleend door het College van burgemeester en schepenen
  • eerste klasse-inrichtingen wordt verleend door de Bestendige Deputatie
 
Het meldingsformulier klasse 3 moet ingevuld en ondertekend worden en voorzien van de nodige bijlagen.

Dit meldingsformulier is af te geven tegen ontvangstbewijs op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo of aangetekend op te sturen.

 

De dossiertaks voor de stad Eeklo bedraagt € 15. Dit bedrag zal worden gefactureerd door de financiële dienst.

meldingsformulier klasse 3

 


milieudienst

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 20

e-mail: milieudienst@eeklo.be 

milieuambtenaar: Ben Caussyn

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur 

 

 

Grote kaart


Zoeken