Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / milieuaanvraag klasse 1

milieuaanvraag klasse 1

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit Bijlage 1 van Titel I van het VLAREM. Bijlage 1 van het Vlarem I bevat een limitatieve lijst van activiteiten (rubrieken) die bepaalt wanneer een milieuvergunning of melding dient te worden ingediend. Criteria kunnen o.a. zijn: drijfkracht machines, opslagcapaciteit, enz. en dit soms gerelateerd aan de stedenbouwkundige bestemming.

 

De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in 3 klassen:

- derde klasse-inrichtingen wordt gemeld aan het College van burgemeester en schepenen

- tweede klasse-inrichtingen wordt verleend door het College van burgemeester en schepenen

- eerste klasse-inrichtingen worden verleend door de Bestendige Deputatie

 

Tegen de beslissing kan beroep ingediend worden:

klasse 1: binnen de 30 dagen bij de Minister

 

Voor een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is de belasting vastgesteld op € 250 per 1ste klasse-inrichting, verhoogd met de kosten voor de verplichte publicatie in twee dag- en/of weekbladen.

Dit bedrag zal worden gefactureerd door de financiële dienst.

 

aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1


milieudienst

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 20

e-mail: milieudienst@eeklo.be 

milieuambtenaar: Ben Caussyn

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur 

 

 

Grote kaart


Zoeken