Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / wonen&leven / milieuaanvraag klasse 2

milieuaanvraag klasse 2

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit Bijlage 1 van Titel I van het VLAREM. Bijlage 1 van het Vlarem I bevat een limitatieve lijst van activiteiten (rubrieken) die bepaalt wanneer een milieuvergunning of melding dient te worden ingediend. Criteria kunnen o.a. zijn: drijfkracht machines, opslagcapaciteit, enz. en dit soms gerelateerd aan de stedenbouwkundige bestemming.

 

De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in 3 klassen:

  • derde klasse-inrichtingen wordt gemeld aan het College van burgemeester en schepenen
  • tweede klasse-inrichtingen worden verleend door het College van burgemeester en schepenen

  • eerste klasse-inrichtingen wordt verleend door de Bestendige Deputatie

 

Tegen de beslissing kan beroep ingediend worden:

klasse 2: binnen de 30 dagen bij de Bestendige DeputatieVoor een milieuvergunning klasse 2 gelden volgende procedures:

 

de procedure voor de aanvraag van een milieuvergunning klasse 2

de procedure voor de milieuvergunningsaanvraag na beroep

 

Er dient een dossierbelasting te worden betaald; het bewijs van betaling moet bij milieuvergunningsaanvraag worden gevoegd.

 

Bedrag:

* € 61,97 op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van departement LNE-afdeling milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel met vermelding “Vlarem-dossiertaks aanvraag tweede klasse”

 

* € 100 voor dossiertaks stad Eeklo. Dit bedrag zal worden gefactureerd door de financiële dienst na het indienen van de milieuvergunningsaanvraag.

 

De milieuvergunningsaanvraag is in te dienen in 7 exemplaren bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het dossier is af te geven tegen ontvangstbewijs op de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo of aangetekend op te sturen.

 

aanvraagformulier milieuvergunning klasse 2

 

milieudienst

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 20

e-mail: milieudienst@eeklo.be 

milieuambtenaar: Ben Caussyn

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur 

 

 

Grote kaart


Zoeken