ANIP en BNIP

Algemeen nood- en interventieplan (ANIP)

Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de  lokale noodplanning verplicht elke gemeente of stad in België een algemeen nood en interventieplan (ANIP) op te maken. Dit treedt in werking bijvoorbeeld bij een overstroming, gasontploffing, zware brand op een industrieterrein, in een school, een paniektoestand tijdens een massamanifestatie of een zwaar ongeval op de N9 of E34.

Wat legt dit plan vast? Wat is het doel van dit plan?

 • het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau;
 • de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
 • het multidisciplinair optreden;
 • de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren;
 • de organisatie van de perfecte samenwerking van de verschillende disciplines zoals brandweer, medische hulpverlening, politie, logistieke steun en communicatie met als doel de situatie onder controle te krijgen;
 • de mogelijke schadelijke gevolgen van de ramp te beperken;
 • de dreiging weg te nemen;
 • de bevolking te informeren betreffende voorzorgsmaatregelen zoals schuilen en evacueren;
 • waar kan je terecht met vragen;
 • waar is je kind ondergebracht;

Veiligheidscel

De uitwerking van het ANIP ligt in handen van de intergemeentelijke veiligheidscel Eeklo-Kaprijke-Sint-Laureins.
De veiligheidscel bestaat uit:

Naast het uitwerken van het ANIP, staat de veiligheidscel ook in voor het voortdurend actualiseren van het plan, het opstellen van een oefenbeleid, het evalueren van de oefeningen en noodsituaties, het evalueren en attesteren van het ziekenhuisnoodplan, het opmaken van een risico-inventaris en risicoanalyse en het informeren van de bevolking over noodplanning.

Fases

In geval van een noodsituatie is het mogelijk dat er een fase afgekondigd wordt. Het afkondigen van een fase kan enkel door de beleidsverantwoordelijke.

In totaal zijn er drie verschillende fases:

 • Gemeentelijke fase =>Burgemeester
 • Provinciale fase => Gouverneur
 • Federale fase => Minister

BNIP

Op basis van de risico-inventaris en –analyse zal er naast het ANIP ook voor bepaalde risico’s een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgesteld worden. Dit BNIP omvat bijzondere richtlijnen betreffende het risico zoals waar wordt een noodhospitaal opgericht, waar is het opvangcentrum indien er zich iets voordoet... Voor de stad Eeklo zal er onder andere een BNIP opgesteld worden voor het industrieterrein, het Herbakkersfestival, de Kaaifeesten.

Of zoek je?

Contact

Noodplanning

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Routebeschrijving
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top