Aanvraag opschorting van belasting wegens renovatie

Een belasting is verschuldigd wanneer een woning langdurig leeg staat, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar is. Wanneer je de woning renoveert, is er onder bepaalde voorwaarden geen belasting verschuldigd.

Waarvoor dient dit formulier?

Dit is een aanvraagformulier voor de aanvraag van een opschorting van de inning van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde panden wanneer je het pand wenst te renoveren.

Wat betekent opschorting van de inning van de belasting?

Stad Eeklo heft een belasting op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare panden. Wil je je pand grondig renoveren alvorens het opnieuw in gebruik te nemen, dan kan je een opschorting van de inning van de belasting aanvragen wegens renovatie.

Een opschorting van de inning van de belasting betekent dat je de belasting niet zal moeten betalen indien de renovatie binnen een bepaalde termijn wordt uitgevoerd. Wordt de renovatie niet of niet volledig uitgevoerd, dan zal je de belasting wel moeten betalen.

Aan de opschorting van de inning van de belasting zijn dus voorwaarden verbonden. De naleving van deze voorwaarden wordt gecontroleerd.

Welke renovatiewerken komen in aanmerking?

Stad Eeklo verleent enkel een opschorting van de inning van de belasting wanneer het pand grondig wordt gerenoveerd.

Enkel renovatiewerken die in aanmerking komen voor de Vlaamse Mijn VerbouwPremie komen in aanmerking. De renovatiewerken hebben betrekking op:

  • Dak: isolatie en renovatie
  • Buitenmuur: isolatie en renovatie
  • Vloer: isolatie en renovatie
  • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
  • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
  • Elektriciteit en sanitair
  • Verwarming

De uitgebreide lijst vind je hier terug

Ook indien je het pand volledig zal slopen kan een opschorting van de inning van de belasting toegekend worden.

Voor welke termijn geldt de opschorting?

De maximale termijn van opschorting bedraagt drie jaar per pand per eigenaar.

Voor de uitvoering van vergunningsplichtige werken waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is, wordt een standaardtermijn van 2 jaar opschorting toegekend.

Voor de uitvoering van niet-vergunningsplichtige werken op basis van een renovatienota wordt een standaardtermijn van 1 jaar opschorting gerekend.

Na de standaardtermijn kan u een aanvraag tot verlenging indienen van maximaal 1 jaar. In de aanvraag tot verlenging wordt gemotiveerd en gestaafd waarom de werken nog niet konden voltooid worden. Er kan een verlenging toegekend worden per jaar zolang de maximumtermijn van drie jaar niet is bereikt.

Hoe wordt de uitvoering van de renovatiewerken gecontroleerd?

Bij overdracht van het zakelijk recht (vb. wanneer u het pand verkoopt) of na afloop van de termijn van opschorting dien je het bewijs van de uitvoering van de werkzaamheden te leveren. Deze bewijsstukken zijn onder andere foto’s en facturen van de uitgevoerde werken.

Indien geen bewijsstukken worden ingediend wordt ervan uitgegaan dat de werken niet werden uitgevoerd.

Wat gebeurt indien de renovatiewerken niet werden uitgevoerd?

Indien de renovatiewerken niet of slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd na afloop van de termijn van opschorting of wanneer het zakelijk recht is overgedragen, dan wordt de toekenning van de opschorting van de inning van de belasting ingetrokken.

Dit betekent dat je met terugwerkende kracht alle verschuldigde belastingen zal moeten betalen.

Hoe kan ik de opschorting aanvragen?

Voor de uitvoering van vergunningsplichtige werken geldt de omgevingsvergunning, in zoverre dat deze betrekking heeft op de renovatiewerken die in aanmerking komen voor de opschorting. Je vult hiertoe het aanvraagformulier in.

Voor de uitvoering van niet-vergunningsplichtige werken geldt een renovatienota. In de renovatienota geef je een overzicht van de renovatiewerken die uitgevoerd worden, een tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd en een raming van de kosten. Je voegt hierbij ook foto’s toe van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte. Je vult hiertoe het aanvraagformulier in.

Vul hier het formulier in

Meer info?

Voor meer info over deze aanvraag kan je contact opnemen met Dienst Wonen.

Contact

Wonen

Tel.
Fax
09 218 28 01
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten
Naar top