Beroepsgeheim en discretieplicht

Er komt vaak veel vertrouwelijke informatie terecht bij de brugfiguur. Om haar job goed te kunnen doen, moet de brugfiguur deze informatie vaak delen met anderen.
De positie van de brugfiguur bepaalt met wie ze informatie mag delen en met wie beter niet.

We probeerden alle informatie samen te vallen in een overzichtelijke tabel:

BEROEPSGEHEIM (BG)
DISCRETIEPLICHT (DP)
BG beschermt het individueel belang van de cliënt en het algemeen maatschappelijk belang.DP beschermt de belangen van de opdracht, dienst of organisatie.
BG zorgt voor ruimte om na te denken. 
BG geldt voor alle noodzakelijke vertrouwenspersonenDP geldt voor iedereen die op grond van de wet, een deontologische code, een arbeidsreglement of overeenkomst tot discretie wordt verplicht.
BG zorgt er voor dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met vertrouwelijke informatie.Iemand met DP kan niet dezelfde garanties op geheimhouding bieden als iemand met BG.
Er mag geen informatie gedeeld worden met derden.Er mag wel informatie gedeeld worden buiten de 2-persoonsrelatie.
Een hulpverlener met DP moet informatie delen met instanties die de wettelijke opdracht hebben om informatie te verzamelen (bv. Kind & Gezin, de politie).
De instemming van de cliënt vormt een onzekere grondslag voor het doorbreken van het beroepsgeheim: de rechtsleer is daarover erg verdeeld. Sommigen aanvaarden wel dat de instemming van de cliënt een betekenisvolle rol vervult, zij het onder strikte voorwaarden.Informatie kan gedeeld worden met anderen als de betrokkene hiervoor zijn toestemming geeft.
Geen meldingsplicht als men getuige is van een aanslag tegen de openbare orde of de integriteit of veiligheid van de betrokkene in gevaar is.Wel meldingsplicht als men getuige is van een aanslag tegen de openbare orde of de integriteit of veiligheid van de betrokkene in gevaar is
Persoon die BG heeft mag wel informatie vragen aan personen zonder BG maar mag zelf geen informatie delen. 
Geen overleg mogelijk met de collega’s en binnen het eigen team tenzij er sprake is van gedeeld BGOverleg met collega’s binnen het eigen team is mogelijk
Gedeeld BG =  kan enkel met andere personen die ook BG. Ze moeten dezelfde context en finaliteit delen.Brugfiguur kan slechts uitzonderlijk (bv. in noodsituaties) informatie delen met justitie (bv. parket/rechtbank) omdat de context verschilt. 
schenden BG =  misdrijf -> straf wettelijke vervolgingSchending DP = tuchtsancties (bv. schorsing of ontslag)

Personen die hier schade van ondervinden -> kunnen  schadevergoeding vorderen voor de burgerlijke rechtbank.

Contact

Preventie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 08
preventie@eeklo.be