Direct naar hoofdmenu / zoekveld

juridische kennisgeving e-mail

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Stad Eeklo/OCMW Eeklo zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Stad Eeklo/OCMW Eeklo geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. Het huidig schrijven wordt u gericht onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.  De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Stad Eeklo/OCMW Eeklo u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Stad Eeklo/OCMW Eeklo u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Verbintenissen in hoofde van het OCMW kunnen enkel ontstaan via gewone briefwisseling, ondertekend door de OCMW-voorzitter en de OCMW-secretaris (art.183, §4 decreet 19 december 2008).

 

 


Zoeken