Meldpunt IVM

Mochten er zich bij een ophaling problemen voordoen, dan kan u dit telefonisch melden bij IVM op het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 u tot 17 u) of maak gebruik van het elektronisch klachtenformulier.

telefoonnummer ivm voor meldingen 0800 13 580