NAFT-trajecten in het lager onderwijs

Sinds schooljaar 2019-2020 is er budget voor NAFT-trajecten in de lagere scholen van Eeklo. NAFT staat voor Naadloze Flexibele Trajecten en dient om kinderen die zich minder goed in hun vel voelen extra te begeleiden.  Dit kan zowel individueel zijn of in groep.

Het project kwam er nadat jarenlange NAFT-ervaring in het secundair onderwijs uitwees dat:

  • de problematieken waarvoor jongeren worden aangemeld (o.a. laag zelfbeeld, imago, omgaan met feedback, pesten, omgaan met emoties of frustraties, groepsdruk,…) vaak een voorgeschiedenis hebben in het lager onderwijs. 
  • NAFT-trajecten echt een verschil kunnen maken waar schooluitval dreigt omwille van pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen.

Daarom besliste de stad Eeklo om te investeren in NAFT-trajecten voor het lager onderwijs.
Er werd gestart met een proefproject op GO! basisscholen De Tandem, Het Droomschip en basisschool De Meidoorn.
Nadien konden ook alle andere scholen aansluiten.

De scholen selecteren de kinderen die in aanmerking komen voor de NAFT-trajecten en beslissen samen waar de begeleidingsuren het best worden ingezet.

Contact

Preventie

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top