Rechtspositieregeling OCMW Eeklo

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van het OCMW Eeklo komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de feedback, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel
Naar top