Schema werking

STAP 1: elke school = een apart eiland

Voor het brugfigurenproject van start ging, kreeg elke school te maken met vragen van ouders die het moeilijk hadden of vingen ze verontrustende signalen op (bv. kinderen die geen eten mee krijgen, geen aangepaste kledij hebben, …).
Elke school probeerde  ouders te helpen maar dit was niet evident. Problemen zoals het vinden van geschikte huisvesting en werk,  zorgen dat gezinnen financieel rond kunnen komen, … zijn zaken die ver staan van de kerntaak van onderwijs. Bovendien ontbraken vaak de middelen en de tijd om deze gezinnen adequaat te begeleiden.

Nog na elke stap afbeeldingen toevoegen

STAP 2: samenwerking tussen de scholen

De scholen constateerden dat ze vaak dezelfde vragen kregen of met soortgelijke problemen worstelden. Daarom werd besloten om intensiever te gaan samenwerken rond het terugdringen van kinderarmoede. Hierdoor vielen de schotten tussen de verschillende onderwijsnetten weg.
Er werd nagedacht over de noden van alle leerlingen in de stad Eeklo.

STAP 3: aanwerven brugfiguur

Het aanwerven van de brugfiguur was een grote stap vooruit voor alle scholen.
De brugfiguur centraliseerde alle informatie over armoede en kon zich voluit  focussen op het vinden van oplossingen op concrete vragen van gezinnen.
Ze zorgde daarnaast ook voor ondersteuning voor de directie en het schoolteam.


STAP 4: samen focussen op grondrechten

Als mensen hun rechten kunnen doen gelden, wordt hun situatie vaak beter (bv. mogelijkheid om een sociale woning te huren, begeleiding krijgen bij het zoeken naar werk,  het verkrijgen van een leefloon, …). Hierdoor hebben ze minder zorgen en meer ruimte om zich bezig te houden met de opvoeding van hun kinderen.

Daarom werd in Eeklo de keuze gemaakt om te blijven inzetten op sociale grondrechten. Dit werkt op twee sporen.
Scholen sturen gezinnen door naar de brugfiguur en grijpen in bij verontrustende signalen.
De brugfiguur volgt gezinnen op die kampen met problemen die niet gerelateerd zijn aan het pedagogisch project van de kinderen.

Tijdens het traject is er frequent overleg tussen een medewerker van de school (bv. vaak met de zorgcoördinator of de leerlingenbegeleider) en de brugfiguur.


STAP 5: samen vooruit met dezelfde visie


De missie van het brugfigurenproject Eeklo werd ook verwerkt in dit basisschema.
Dit maakt het gemakkelijk om keuzes te maken

Kortom …  het  brugfigurenproject wil kinderarmoede terugdringen en de kansen van kinderen die in Eeklo naar de basisschool gaan vergroten.  Dit doen we door te focussen op de sociale grondrechten en gezinnen te ondersteunen.

Hierbij staan het gezin, de school en de brugfiguur aan dezelfde kant.

Contact

Preventie

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Naar top