Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Inhoud

Een hemelwaterinstallatie is een reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater. Hemelwater is de verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater. 

Een infiltratievoorziening is een voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. 

Voorwaarden

De inhoud van de hemelwaterinstallatie is minimaal 5 000 liter. De hemelwaterinstallatie is door middel van een aangesloten pompinstallatie aangesloten op minstens 1 aansluiting van 1 WC of wasmachine.

Het aangesloten verharde oppervlak (dakoppervlakte en andere) op de infiltratie is groter dan 80 m².

Procedure

Je vult je aanvraag tot subsidie in via het aanvraagformulier en dient dit in bij de dienst omgeving van stad Eeklo.

De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indiener voorrang krijgt.

Binnen de 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie.

De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college.

Kostprijs

De premie voor de hemelwaterinstallatie bedraagt 500 euro.

De premie voor de infiltratie bedraagt 500 euro.

Beide subsidies zijn te cumuleren. 

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00