Welzijnsband Meetjesland

De Vereniging ‘Welzijnsband Meetjesland’ kwam tot stand als een samenwerkingsverband tussen verschillende OCMW’s.