Aanloopfase

Inhoud

Op 1 september 2019 startten we als jeugddienst, na 10 jaar brugprojecten, met de begeleiding van jongeren in de aanloopfase. Jongeren uit deeltijds leren/deeltijds werken krijgen in de aanloopfase de kans om te werken aan arbeidsattitude en vaardigheden.

De aanloopfase zorgt voor een versterking van competenties van arbeidsbereide leerlingen, waarbij er gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties van leerlingen, opdat ze later kunnen instappen in de fase arbeidsdeelname. 

Vanuit de jeugddienst, werken we de aanloopfase uit op maat van elke individuele jongere, zo lang of kort als nodig blijkt te zijn.

Kernwoorden in onze doelstelling zijn:

  • samen met de jongeren
  • een individueel traject op maat
  • ondersteunen waar nodig (arbeidsattitudes, zelfkennis, solliciteren, vaktechnische competenties,…)
  • in een beschermde setting of een reële werkplek - klaarstomen voor arbeidsdeelname 

Door de jaren heen bouwden we een stevig samenwerkingsverband uit met omringende gemeentebesturen, verschillende Meetjeslandse  woon- en zorgcentra, het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Kringwinkel Meetjesland, Sociaal Verhuur Kantoor en tal van werkplekken in het normaal economisch circuit.

De aanloopfase wordt gefinancierd met middelen van ESF (Europees Sociaal Fonds).

Voor meer informatie over aanloopfase kan je terecht bij de stedelijke jeugddienst, die het project inhoudelijk opvolgt en coördineert.

Procedure

De toeleiding van de jongeren gebeurt, net als bij de brugprojecten, door de trajectbegeleiders van CDO Richtpunt campus Eeklo.

Wij van de jeugddienst nemen contact op met jou en helpen je zoeken naar een gepaste werkplek.

Voor wie

Elke jongere uit deeltijds leren/deeltijds werken die klaar is om aan de slag te gaan.

Bijlagen

Contact

Jeugddienst - Aanloopfase

Adres
Kerkstraat 121 , 9900 Eeklo Jeugdcentrum Kubiek
Tel.
09 218 29 20
aanloopfase@eeklo.be
Morgen
open van 13:30 tot 16:00