Aanvraag borden voor tijdelijk parkeerverbod

Aanvraag inname openbaar domein

Inhoud

Je kan als particulier de borden tijdelijk parkeerverbod (type E3) pas aanvragen nadat je een vergunning inname openbaar domein hebt ontvangen voor de inname van parkeerplaatsen.

Je vraagt de inname aan via het online aanvraagformulier EagleBE.

Aanvraagformulier EagleBe

Opgelet!
Vraag de inname via EagleBe tijdig aan
Een aanvraag voor een kleine inname (weinig hinder) zoals het tijdelijk plaatsen van een stelling, container, parkeerverbod, verhuiswagen, enz. vraag je minstens 5 dagen op voorhand aan via het online aanvraagformulier in EagleBe.
Een aanvraag voor een inname met grote impact zoals een werfzone of een inname met grote hinder voor het verkeer vraag je minstens 14 dagen op voorhand aan, eveneens via het online aanvraagformulieri in EagleBe.

Voorwaarden

Je hebt een goedgekeurde vergunning inname openbaar domein voor het innemen van parkeerplaatsen.

Het ontlenen van parkeerverbodsborden kan voor maximaal 14 aaneensluitende kalenderdagen. Je brengt de borden ten laatste 5 werkdagen na het verstrijken van de termijn terug naar de stadsdiensten.

Procedure

Je vraagt parkeerverbodsborden aan via het invulformulier dat als bijlage bij je vergunning inname openbaar domein is gevoegd. Het ingevulde formulier bezorg je aan de dienst mobiliteit.

Kostprijs

Je betaalt een huurkost van € 10 en € 75 waarborg. Deze waarborg krijg je terug na teruggave van de parkeerverbodsborden.
Betalen gebeurt bij voorkeur via bancontact.

Regelgeving

Retributiereglement Inname Openbaar Domein - GR 17 februari 2020

Voor wie

Enkel voor particulieren.

Contact

Mobiliteit

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top