Aanvragen opportuniteitsadvies

Inhoud

Vanaf 1 januari 2022 is het voor nieuwe organisatoren kinderopvang verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het Lokaal Bestuur.

Het lokaal bestuur zal advies geven over de opportuniteit van de opvang én de organisator moet dit advies toevoegen bij de aanvraag vergunning (bij Opgroeien) door de organisator. Bovendien moet de organisator in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan. Het opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moet een organisator er dus toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het opportuun is om een kinderopvang op te richten op de vooropgestelde locatie. Zo ontstaat er, reeds voor de start van een nieuwe opvanglocatie, een dialoog tussen organisator en lokaal bestuur en krijgt de organisator inzicht in welke mate het lokaal bestuur eventuele problemen en kansen ziet voor de organisator, rekening houdend met de lokale context en de stedenbouwkundige situatie.

Wil de organisator toch van start gaan omdat hij van mening is daar wel een waardevol initiatief uit te kunnen bouwen, dan zal Opgroeien de vergunningsaanvraag niet tegenhouden. Het advies van het lokaal bestuur is ondersteunend, niet bindend.

Een opportuniteitsadvies is dus een vorm van ondersteuning naar de organisator toe.

Hieronder vind je de procedure en de omgevingsanalyse om de aanvraag in te dienen.

Voor wie

Een organisator kinderopvang moet een opportuniteitsadvies aanvragen voor:

  • De opstart van een groepsopvang vanaf 9 plaatsen;
  • De verhuis van een bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente;
  • De uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen.

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot en met 8 plaatsen.

Contact

Dienst Kinderopvang

Adres
Zuidmoerstraat 138 , 9900 Eeklo
Tel.
09 228 76 12
kinderopvang@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten