Afschakelplan

Tot welke schijf behoort mijn straat?

Indien er door omstandigheden een stroomtekort zou ontstaan in Vlaanderen, kan de overheid beslissen het afschakelplan in werking te doen treden.
Een dergelijk 'afschakelplan' wordt door de regering enkel bij extreme nood toegepast.

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft dit afschakelplan zo uitgewerkt dat het manueel kan worden geactiveerd in geval van schaarste.
Het afschakelplan voorziet 8 schijven, die niet noodzakelijk met regionale of plaatselijke zones overeenkomen. Zo kan de situatie binnen eenzelfde gemeente of zelfs een straat, verschillend zijn.
Als het plan in werking zou treden, worden eerst de gemeenten uit schijf 8 afgeschakeld.
Blijkt dat niet te volstaan, wordt er overgegaan naar gemeenten in schijf 7. Daarna volgt schijf 6 en zo verder.

Het zijn de ministers van energie en economie die op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke schijf wordt uitgeschakeld. In principe kiest de overheid dan voor de piekmomenten tussen 17 en 20 uur 's avonds.

Indien het afschakelplan geactiveerd wordt dan verwittigen we via de website, BE-Alert & (sociale) media.

Of zoek je?

Contact

Noodplanning

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Routebeschrijving
Tel.
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten
Naar top